ZAMEK Culture Centre

Zamek OTWARTY \ z dostawą do DOMU-u. Edycja IV

Od 2018 roku konsekwentnie realizujemy projekt „Zamek OTWARTY”, który jest skierowany przede wszystkim do osób starszych, które nie są już samodzielne. To osoby, które korzystają ze wsparcia bliskich oraz różnych instytucji – domów pomocy społecznej lub dziennych domów pobytu. Od początku towarzyszy nam przekonanie, że seniorzy i seniorki, którzy doświadczają różnych niepełnosprawności, są trochę przez nas opuszczeni. Zapominamy o ich ciekawym, często bogatym życiu, doświadczeniu i umiejętnościach. Pomijamy także ich potrzeby społeczne i kulturowe, nadając prymat sprawom bytowym i zdrowotnym.  Te ostatnie są oczywiście ważne, ale z naszych badań wynika, że spotkanie, rozmowa, doświadczenie nowych rzeczy, edukacja są ważne na każdym etapie życia, i że często mają także wpływ na dobre samopoczucie.

W tym roku przygotowaliśmy program blisko 20 wydarzeń, które wzorem poprzedniego roku będą odbywały się przede wszystkim blisko miejsc pobytu osób starszych – w ich DOM-ach. Czasami są to DPS-y, innym razem domy dziennego pobytu, ale również ich mieszkania prywatne. Docieramy z kulturą na wysokie pietra kamienic, które są pozbawione wind.

W programie między innymi warsztaty genealogiczne, spotkania z herbacianymi podróżami, spotkania na zamkowych wystawach, „kuchenne rewolucje” i pokazy cyrkowej żonglerki. Będziemy też śpiewać, pielić, uczyć się o ekologii i tworzyć „puszki wspomnień”.

Spotkania w Centrum Kultury ZAMEK są otwarte także na uczestnictwo każdego/każdej zainteresowanej osoby (bez względu na wiek!). O szczegóły pytajcie Bartka Lisa – b.lis@ckzamek.pl.

Partnerzy projektu: stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, Fundacja PETRA – senior, Dom Pomocy Społecznej Ugory.

______

Na zdjęciu grupa młodych ludzi tańcząca z bardziej zaawansowanymi wiekiem gośćmi CK ZAMEK. Część z nich porusza się na wózkach. Wszyscy są uśmiechnięci i kolorowo ubrani. Bawią się w sali o drewnianej podłodze i ścianach.

Events

Date
Categories
Participants