ZAMEK Culture Centre

66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski \ wyniki konkursu

PROTOKÓŁ
66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Jury po wysłuchaniu i obejrzeniu 16 uczestników turnieju recytatorskiego w kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, 10 uczestników turnieju recytatorskiego w kategorii dorosłych, 1 wykonawcy
w turnieju „Wywiedzione ze słowa”, 4 uczestników turnieju poezji śpiewanej, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

- w turnieju recytatorskim (kategoria młodzieżowa),
równorzędne I nagrody dla:
Krystiana Kanclerza z Trzcianki,
Julianny Sroki-Kierończyk z Poznania,

II nagrodę dla:
Dylana Serrarensa z Lwówka,

równorzędne III nagrody dla:
Leny Felsmann z Trzcianki,
Macieja Rogali z Konina,

oraz równorzędne wyróżnienia dla:
Mateusza Budzińskiego ze Słupcy,
Hanny Zmudy z Wągrowca,
Olgi Błaszczak ze Słupcy,
Julii Janiak z Konina,
Pawła Kitsai z Trzcianki.

- w turnieju recytatorskim (kategoria dorosłych),
I nagrodę dla:
Aleksandry lgnasińskiej z Poznania,

równorzędne trzy II nagrody dla:
Zofii lgnasińskiej z Poznania,
Nicoli Łazarów z Poznania,
Aleksandry Wleklak z Poznania,

III nagrodę dla:
Gabrieli Marcinkowskiej z Kalisza,

równorzędne wyróżnienia dla:
Radosława Janika z Trzcianki,
Filipa Maryniaka z Poznania,
Małgorzaty Szczęsnej z Poznania.

- w turnieiu poezji śpiewanej:
I nagrodę dla:
Julianny Sroki-Kierończyk z Poznania,

II nagrodę dla:
Agaty Wietrzyckiej z Trzcianki,

równorzędne wyróżnienia otrzymują:
za wrażliwość muzyczną:
Zuzanna Matusiak,

za walory wokalne:
Dawid Chwiałkowski.

- w turnieju „Wywiedzione ze słowa"
nagrody nie przyznano.

 

Do Centralnych Spotkań Laureatów 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego jury postanowiło zakwalifikować:
- z turnieju recytatorskiego (kategoria młodzieżowa):
Krystiana Kanclerza,
Juliannę Srokę-Kierończyk,

- z turnieju recytatorskiego (kategoria dorosłych):
Aleksandrę Ignasińską,

- z turnieju poezji śpiewanej:
Juliannę Srokę-Kierończyk

oraz rekomenduje dodatkowo 1 wykonawcę: Agatę Wietrzycką do rozpatrzenia przez Krajową Komisję Artystyczną po przesłaniu nagrania prezentowanych utworów w eliminacjach wojewódzkich 66. OKR do organizatora finału we Wrocławiu.

Gratulujemy!

protokół 66. OKR - pdf--
Grafika przedstawia czarno-biały logotyp. Bardzo proste, geometryczne kształty przypominają dwie, nakładające się na siebie twarze. Twarz po lewej stronie składa się z poziomej łezki-oka i trzech czarnych kresek, tworzących jej kwadratowy obrys. Twarz z prawej strony to czarny prostokąt, w którym wycięto kształt ust.

Events

Date
Categories
Participants