ZAMEK Culture Centre

66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski \ wyniki konkursu

PROTOKÓŁ
66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Jury po wysłuchaniu i obejrzeniu 16 uczestników turnieju recytatorskiego w kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, 10 uczestników turnieju recytatorskiego w kategorii dorosłych, 1 wykonawcy
w turnieju „Wywiedzione ze słowa”, 4 uczestników turnieju poezji śpiewanej, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

- w turnieju recytatorskim (kategoria młodzieżowa),
równorzędne I nagrody dla:
Krystiana Kanclerza z Trzcianki,
Julianny Sroki-Kierończyk z Poznania,

II nagrodę dla:
Dylana Serrarensa z Lwówka,

równorzędne III nagrody dla:
Leny Felsmann z Trzcianki,
Macieja Rogali z Konina,

oraz równorzędne wyróżnienia dla:
Mateusza Budzińskiego ze Słupcy,
Hanny Zmudy z Wągrowca,
Olgi Błaszczak ze Słupcy,
Julii Janiak z Konina,
Pawła Kitsai z Trzcianki.

- w turnieju recytatorskim (kategoria dorosłych),
I nagrodę dla:
Aleksandry lgnasińskiej z Poznania,

równorzędne trzy II nagrody dla:
Zofii lgnasińskiej z Poznania,
Nicoli Łazarów z Poznania,
Aleksandry Wleklak z Poznania,

III nagrodę dla:
Gabrieli Marcinkowskiej z Kalisza,

równorzędne wyróżnienia dla:
Radosława Janika z Trzcianki,
Filipa Maryniaka z Poznania,
Małgorzaty Szczęsnej z Poznania.

- w turnieiu poezji śpiewanej:
I nagrodę dla:
Julianny Sroki-Kierończyk z Poznania,

II nagrodę dla:
Agaty Wietrzyckiej z Trzcianki,

równorzędne wyróżnienia otrzymują:
za wrażliwość muzyczną:
Zuzanna Matusiak,

za walory wokalne:
Dawid Chwiałkowski.

- w turnieju „Wywiedzione ze słowa"
nagrody nie przyznano.

 

Do Centralnych Spotkań Laureatów 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego jury postanowiło zakwalifikować:
- z turnieju recytatorskiego (kategoria młodzieżowa):
Krystiana Kanclerza,
Juliannę Srokę-Kierończyk,

- z turnieju recytatorskiego (kategoria dorosłych):
Aleksandrę Ignasińską,

- z turnieju poezji śpiewanej:
Juliannę Srokę-Kierończyk

oraz rekomenduje dodatkowo 1 wykonawcę: Agatę Wietrzycką do rozpatrzenia przez Krajową Komisję Artystyczną po przesłaniu nagrania prezentowanych utworów w eliminacjach wojewódzkich 66. OKR do organizatora finału we Wrocławiu.

Gratulujemy!

protokół 66. OKR - pdf--
Grafika przedstawia czarno-biały logotyp. Bardzo proste, geometryczne kształty przypominają dwie, nakładające się na siebie twarze. Twarz po lewej stronie składa się z poziomej łezki-oka i trzech czarnych kresek, tworzących jej kwadratowy obrys. Twarz z prawej strony to czarny prostokąt, w którym wycięto kształt ust.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants