ZAMEK Culture Centre

Zamek OTWARTY. Krótkie wykłady na ważne tematy/ Odchodzenie. Rozmowa o starzeniu się

Rozmowa z udziałem Izabeli Cymer, Ewy Drop i Karoliny Olchowskiej

Prowadzenie: Bartek Lis

 

Spotkanie online, do zobaczenia na FB CK ZAMEK i Centrum Praktyk Edukacyjnych

Spotkanie będzie tłumaczone na polski język migowy

 

 

Przychodzi taki moment, kiedy musimy zmierzyć się z tematem starzejącego się ciała, tego, że nasi bliscy wchodzą w wiek senioralny, a może i my sami stajemy się częścią „siwiejącego” pokolenia. Sędziwa starość jest już ostatnim etapem naszej egzystencji z innymi, młodszymi członkami społeczeństwa. Sprowokowani lekturą obrazkowej książki autorstwa Karoliny Olchowskiej opowiadającej o doświadczeniu bycia wychowywanym przez coraz starszą babcię, spotkamy się, by porozmawiać o psychologicznych aspektach starzenia się i umierania. Zamykaniu intymnych, osobistych relacji. Przygotowywaniu się na tę niechybną sytuację.

 

Izabela Cymer – psychoterapeutka, gerontolożka. Absolwentka IPSiR na Wydziale Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych UW, czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii klinicznej w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedrze Psychoterapii UJ CM oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu z zakresu gerontologii i opieki nad osobami starszymi.

Od 2012 roku prowadzi szkolenia gerontologiczne, treningi pamięci, konsultacje, wykłady i seminaria dla osób starszych i ich opiekunów. Współtworzy zespół konsultantów Telefonu wsparcia dla rodzin i bliskich osób starszych w Stowarzyszeniu Syntonia, a także współpracuje z Rzecznikiem Praw Pacjenta w infolinii eksperckiej „Łączy nas pacjent”. 

EWA DROP – psycholożka i gerontolożka. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu na kierunku gerontologia i opieka nad osobami starszymi. Na co dzień, od 8 lat, pracuje w Stowarzyszeniu Syntonia, gdzie wspiera rodziny i bliskich, którzy zajmują się starszymi rodzicami, mężem, żoną, krewnymi.

Ponadto pracuje jako neuropsycholog na Oddziale Geriatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Jest konsultantką Telefonu wsparcia dla rodzin i bliskich osób starszych prowadzonym przez Stowarzyszenie Syntonia, gdzie udziela porad z zakresu opieki nad bliskim osobami starszymi. W pracy z opiekunami i rodzinami osób starszych przyświecają jej dwie idee:

1. Starość warto poznać, zrozumieć i wesprzeć, wtedy łatwiej ją przyjąć.
2. Opieki, która nie wypala i pozwala nadal żyć swoim życiem.

 

Karolina Olchowska – autorka książeczki ilustrowanej „Obrażam się na babcię”, jest absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie specjalizowała się w książkach obrazkowych. Jej praca magisterska dotyczyła obrazu migrantów i uchodźców w tych dziełach. Jako studentka z powodzeniem uczyła dzieci używając kreatywnych metod.

__

Na pomarańczowym tle rozmieszczono fioletowe grube linie. Niektóre się ze sobą krzyżują, inne pozostają w bliskim sąsiedztwie. Wśród nich w białym kółku umieszczono symbol migających rąk. Na grafice mieszczą się także napisy: KRÓTKIE WYKŁADY NA WAŻNE TEMATY oraz logotyp Zamku OTWARTEGO.

Events

Date
Categories
Participants