ZAMEK Culture Centre

Zamek OTWARTY. Krótkie wykłady na ważne tematy/ Odchodzenie. Rozmowa o starzeniu się

Rozmowa z udziałem Izabeli Cymer, Ewy Drop i Karoliny Olchowskiej

Prowadzenie: Bartek Lis

 

Spotkanie online, do zobaczenia na FB CK ZAMEK i Centrum Praktyk Edukacyjnych

Spotkanie będzie tłumaczone na polski język migowy

 

 

Przychodzi taki moment, kiedy musimy zmierzyć się z tematem starzejącego się ciała, tego, że nasi bliscy wchodzą w wiek senioralny, a może i my sami stajemy się częścią „siwiejącego” pokolenia. Sędziwa starość jest już ostatnim etapem naszej egzystencji z innymi, młodszymi członkami społeczeństwa. Sprowokowani lekturą obrazkowej książki autorstwa Karoliny Olchowskiej opowiadającej o doświadczeniu bycia wychowywanym przez coraz starszą babcię, spotkamy się, by porozmawiać o psychologicznych aspektach starzenia się i umierania. Zamykaniu intymnych, osobistych relacji. Przygotowywaniu się na tę niechybną sytuację.

 

Izabela Cymer – psychoterapeutka, gerontolożka. Absolwentka IPSiR na Wydziale Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych UW, czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii klinicznej w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedrze Psychoterapii UJ CM oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu z zakresu gerontologii i opieki nad osobami starszymi.

Od 2012 roku prowadzi szkolenia gerontologiczne, treningi pamięci, konsultacje, wykłady i seminaria dla osób starszych i ich opiekunów. Współtworzy zespół konsultantów Telefonu wsparcia dla rodzin i bliskich osób starszych w Stowarzyszeniu Syntonia, a także współpracuje z Rzecznikiem Praw Pacjenta w infolinii eksperckiej „Łączy nas pacjent”. 

EWA DROP – psycholożka i gerontolożka. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu na kierunku gerontologia i opieka nad osobami starszymi. Na co dzień, od 8 lat, pracuje w Stowarzyszeniu Syntonia, gdzie wspiera rodziny i bliskich, którzy zajmują się starszymi rodzicami, mężem, żoną, krewnymi.

Ponadto pracuje jako neuropsycholog na Oddziale Geriatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Jest konsultantką Telefonu wsparcia dla rodzin i bliskich osób starszych prowadzonym przez Stowarzyszenie Syntonia, gdzie udziela porad z zakresu opieki nad bliskim osobami starszymi. W pracy z opiekunami i rodzinami osób starszych przyświecają jej dwie idee:

1. Starość warto poznać, zrozumieć i wesprzeć, wtedy łatwiej ją przyjąć.
2. Opieki, która nie wypala i pozwala nadal żyć swoim życiem.

 

Karolina Olchowska – autorka książeczki ilustrowanej „Obrażam się na babcię”, jest absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie specjalizowała się w książkach obrazkowych. Jej praca magisterska dotyczyła obrazu migrantów i uchodźców w tych dziełach. Jako studentka z powodzeniem uczyła dzieci używając kreatywnych metod.

__

Na pomarańczowym tle rozmieszczono fioletowe grube linie. Niektóre się ze sobą krzyżują, inne pozostają w bliskim sąsiedztwie. Wśród nich w białym kółku umieszczono symbol migających rąk. Na grafice mieszczą się także napisy: KRÓTKIE WYKŁADY NA WAŻNE TEMATY oraz logotyp Zamku OTWARTEGO.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants