ZAMEK Culture Centre

Zamek OTWARTY. Krótkie wykłady na ważne tematy. / Gdzie zamieszkać na starość? Innowacyjne sposoby zamieszkania dla starzejącego się społeczeństwa. Wykład i rozmowa z dr Agnieszką Labus

Gdzie zamieszkać na starość? Innowacyjne sposoby zamieszkania dla starzejącego się społeczeństwa. Wykład i rozmowa z dr Agnieszką Labus

Prowadzenie: Bartek Lis

 

Spotkanie online, do zobaczenia na FB CK ZAMEK i CPE


Polska zaliczana jest do jednych z najszybciej starzejących się państw europejskich, a zapotrzebowanie na domy seniora w Polsce spełnione jest w zaledwie 5%, a jeśli powstają formy zamieszkania dla aktywnych osób starszych to zazwyczaj punktowo w skali miasta, w modelu osiedli 60+, często nie spełniając podstawowych standardów związanych z dostępnością, przestrzeniami wspólnymi i zapewnieniem pomocy oraz opieki w razie potrzeby... nasuwa się pytanie, czy w obliczu tych wyzwań 95% osób starszych nie będzie miało gdzie mieszkać w Polsce?

 

Obserwując współczesne trendy i tendencje, mieszkalnictwo senioralne w wielu państwach europejskich nabiera priorytetowego znaczenia w obliczu:

 

   zanikających tradycyjnych domów wielopokoleniowych;

   istniejących domów pomocy społecznej, których jest niewystarczająca liczba. A jeśli są, to kojarzy się je z „umieralniami”;

• wzrastającej liczby osób samotnych;

• feminizacji starości;

   wzrastających aspiracji i wymagań życiowych osób starszych, którzy są bardzo zróżnicowaną grupą społeczną nie tylko ze względu na wiek (młodzi–starzy, starzy–starzy i nestorzy), ale ze względu na upodobania, czy styl życia;

   mieszkalnictwa przyszłości odpowiadającego na potrzeby pokolenia millenialsów na starość.

 

Z punktu widzenia Architektki w ramach wykładu zostaną zaprezentowane alternatywne i innowacyjne sposoby zamieszkania dla starzejącego się społeczeństwa w ujęciu senioralnym i wielogeneracyjnych, zrealizowane w państwach europejskich w ostatnich latach. Zostaną przedstawione głównie przykłady pochodzące z badań własnych autorki, z wizyt studyjnych w Niderlandach i Wielkiej Brytanii. Przykłady te odpowiadają na nowe potrzeby społeczne i przestrzenne, często dotyczą projektów pilotażowych, są alternatywą dla domów seniora, domów opieki, promują jak najdłuższą niezależność osób starszych, dzięki temu ograniczają koszty opieki społecznej i medycznej.

 

Omówione przykłady mogą stanowić inspirację dla senioralnej polityki mieszkaniowej w Polsce, która wymaga zdefiniowania i zdecydowanego rozwoju, w szczególności w zakresie szerokiej oferty mieszkaniowej wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa.

 

 

 

Agnieszka Labus /badaczka i architektka z misją, adiunktka na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Jest założycielką i Prezesem Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+) – pierwszej w Polsce pracowni zajmującej się innowacyjnym podejściem do planowania i projektowania wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Autorka ponad 60 publikacji naukowych, także licznych ekspertyz i raportów przygotowanych dla ośrodków administracji rządowej i samorządowej, NGO z zakresu projektowania uniwersalnego, mieszkalnictwa senioralnego i przestrzeni wielopokoleniowych. Wdraża badania naukowe w praktykę, koordynowała i współrealizowała wiele pilotażowych projektów, m.in. opracowanie programu wdrożenia i zasiedlenia pierwszego w Polsce Domu Wielopokoleniowego w Łodzi, społeczno-przestrzennej części masterplanu Warszawskiej Dzielnicy Społecznej, czy przestrzeni wielopokoleniowej w Lesku. Laureatka wielu nagród naukowych, w tym Nagrody Naukowej „Polityki” w 2014 r. Inicjatorka projektu Era Nowej Starości kreującego nowy styl życia w przygotowaniu się do starości przez młode pokolenia w Polsce.


__

Na pomarańczowym tle rozmieszczono fioletowe grube linie. Niektóre się ze sobą krzyżują, inne pozostają w bliskim sąsiedztwie. Wśród nich w białym kółku umieszczono symbol migających rąk. Na grafice mieszczą się także napisy: KRÓTKIE WYKŁADY NA WAŻNE TEMATY oraz logotyp Zamku OTWARTEGO.

Events

Date
Categories
Participants