ZAMEK Culture Centre

Zamek OTWARTY. Krótkie wykłady na ważne tematy. / Gdzie zamieszkać na starość? Innowacyjne sposoby zamieszkania dla starzejącego się społeczeństwa. Wykład i rozmowa z dr Agnieszką Labus

Gdzie zamieszkać na starość? Innowacyjne sposoby zamieszkania dla starzejącego się społeczeństwa. Wykład i rozmowa z dr Agnieszką Labus

Prowadzenie: Bartek Lis

 

Spotkanie online, do zobaczenia na FB CK ZAMEK i CPE


Polska zaliczana jest do jednych z najszybciej starzejących się państw europejskich, a zapotrzebowanie na domy seniora w Polsce spełnione jest w zaledwie 5%, a jeśli powstają formy zamieszkania dla aktywnych osób starszych to zazwyczaj punktowo w skali miasta, w modelu osiedli 60+, często nie spełniając podstawowych standardów związanych z dostępnością, przestrzeniami wspólnymi i zapewnieniem pomocy oraz opieki w razie potrzeby... nasuwa się pytanie, czy w obliczu tych wyzwań 95% osób starszych nie będzie miało gdzie mieszkać w Polsce?

 

Obserwując współczesne trendy i tendencje, mieszkalnictwo senioralne w wielu państwach europejskich nabiera priorytetowego znaczenia w obliczu:

 

   zanikających tradycyjnych domów wielopokoleniowych;

   istniejących domów pomocy społecznej, których jest niewystarczająca liczba. A jeśli są, to kojarzy się je z „umieralniami”;

• wzrastającej liczby osób samotnych;

• feminizacji starości;

   wzrastających aspiracji i wymagań życiowych osób starszych, którzy są bardzo zróżnicowaną grupą społeczną nie tylko ze względu na wiek (młodzi–starzy, starzy–starzy i nestorzy), ale ze względu na upodobania, czy styl życia;

   mieszkalnictwa przyszłości odpowiadającego na potrzeby pokolenia millenialsów na starość.

 

Z punktu widzenia Architektki w ramach wykładu zostaną zaprezentowane alternatywne i innowacyjne sposoby zamieszkania dla starzejącego się społeczeństwa w ujęciu senioralnym i wielogeneracyjnych, zrealizowane w państwach europejskich w ostatnich latach. Zostaną przedstawione głównie przykłady pochodzące z badań własnych autorki, z wizyt studyjnych w Niderlandach i Wielkiej Brytanii. Przykłady te odpowiadają na nowe potrzeby społeczne i przestrzenne, często dotyczą projektów pilotażowych, są alternatywą dla domów seniora, domów opieki, promują jak najdłuższą niezależność osób starszych, dzięki temu ograniczają koszty opieki społecznej i medycznej.

 

Omówione przykłady mogą stanowić inspirację dla senioralnej polityki mieszkaniowej w Polsce, która wymaga zdefiniowania i zdecydowanego rozwoju, w szczególności w zakresie szerokiej oferty mieszkaniowej wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa.

 

 

 

Agnieszka Labus /badaczka i architektka z misją, adiunktka na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Jest założycielką i Prezesem Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+) – pierwszej w Polsce pracowni zajmującej się innowacyjnym podejściem do planowania i projektowania wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Autorka ponad 60 publikacji naukowych, także licznych ekspertyz i raportów przygotowanych dla ośrodków administracji rządowej i samorządowej, NGO z zakresu projektowania uniwersalnego, mieszkalnictwa senioralnego i przestrzeni wielopokoleniowych. Wdraża badania naukowe w praktykę, koordynowała i współrealizowała wiele pilotażowych projektów, m.in. opracowanie programu wdrożenia i zasiedlenia pierwszego w Polsce Domu Wielopokoleniowego w Łodzi, społeczno-przestrzennej części masterplanu Warszawskiej Dzielnicy Społecznej, czy przestrzeni wielopokoleniowej w Lesku. Laureatka wielu nagród naukowych, w tym Nagrody Naukowej „Polityki” w 2014 r. Inicjatorka projektu Era Nowej Starości kreującego nowy styl życia w przygotowaniu się do starości przez młode pokolenia w Polsce.


__

Na pomarańczowym tle rozmieszczono fioletowe grube linie. Niektóre się ze sobą krzyżują, inne pozostają w bliskim sąsiedztwie. Wśród nich w białym kółku umieszczono symbol migających rąk. Na grafice mieszczą się także napisy: KRÓTKIE WYKŁADY NA WAŻNE TEMATY oraz logotyp Zamku OTWARTEGO.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants