ZAMEK Culture Centre

Zamek OTWARTY. Krótkie wykłady na ważne tematy / Aktywność seksualna seniorów w sferze mitów i faktów. Wykład i rozmowa z dr hab. Mariolą Bieńko

Aktywność seksualna seniorów w sferze mitów i faktów. Wykład i rozmowa z dr hab. Mariolą Bieńko

Prowadzenie: Bartek Lis


Aktywność seksualna seniorów w sferze mitów i faktów

W naukach społecznych coraz wyraźniej akcentuje się zagadnienia dotyczące seksualności jako wymiaru jakości życia w okresie wczesnej i późnej starości. Celem wystąpienia jest refleksja nad aktywnością seksualną kobiet i mężczyzn w kontekście starości biologicznej, podmiotowej i społecznej, w oparciu nie tylko o czynniki obiektywne (wiek, stan organizmu), ale przede wszystkim subiektywne (indywidualne  odczucie starzenia się) i społeczno-kulturowe (stereotypy, społeczne przekonania).

 

 Mariola Bieńko, dr hab. w dziedzinie nauk socjologicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką socjologii małżeństwa i rodziny, wychowania i edukacji seksualnej oraz zagadnieniami intymności, cielesności i seksualności w doświadczeniach i praktykach życia codziennego. Ekspertka w programach naukowo-badawczych, autorka, współautorka, redaktorka monografii, artykułów w książkach i czasopismach polskich oraz zagranicznych. Wiceprzewodnicząca sekcji Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności w Polskim Towarzystwie Socjologicznym.


___

Na pomarańczowym tle rozmieszczono fioletowe grube linie. Niektóre się ze sobą krzyżują, inne pozostają w bliskim sąsiedztwie. Wśród nich w białym kółku umieszczono symbol migających rąk. Na grafice mieszczą się także napisy: KRÓTKIE WYKŁADY NA WAŻNE TEMATY oraz logotyp Zamku OTWARTEGO.

Events

Date
Categories
Participants