ZAMEK Culture Centre

Zamek OTWARTY. Krótkie wykłady na ważne tematy / Aktywność seksualna seniorów w sferze mitów i faktów. Wykład i rozmowa z dr hab. Mariolą Bieńko

Aktywność seksualna seniorów w sferze mitów i faktów. Wykład i rozmowa z dr hab. Mariolą Bieńko

Prowadzenie: Bartek Lis


Aktywność seksualna seniorów w sferze mitów i faktów

W naukach społecznych coraz wyraźniej akcentuje się zagadnienia dotyczące seksualności jako wymiaru jakości życia w okresie wczesnej i późnej starości. Celem wystąpienia jest refleksja nad aktywnością seksualną kobiet i mężczyzn w kontekście starości biologicznej, podmiotowej i społecznej, w oparciu nie tylko o czynniki obiektywne (wiek, stan organizmu), ale przede wszystkim subiektywne (indywidualne  odczucie starzenia się) i społeczno-kulturowe (stereotypy, społeczne przekonania).

 

 Mariola Bieńko, dr hab. w dziedzinie nauk socjologicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką socjologii małżeństwa i rodziny, wychowania i edukacji seksualnej oraz zagadnieniami intymności, cielesności i seksualności w doświadczeniach i praktykach życia codziennego. Ekspertka w programach naukowo-badawczych, autorka, współautorka, redaktorka monografii, artykułów w książkach i czasopismach polskich oraz zagranicznych. Wiceprzewodnicząca sekcji Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności w Polskim Towarzystwie Socjologicznym.


___

Na pomarańczowym tle rozmieszczono fioletowe grube linie. Niektóre się ze sobą krzyżują, inne pozostają w bliskim sąsiedztwie. Wśród nich w białym kółku umieszczono symbol migających rąk. Na grafice mieszczą się także napisy: KRÓTKIE WYKŁADY NA WAŻNE TEMATY oraz logotyp Zamku OTWARTEGO.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants