ZAMEK Culture Centre

KINOSZKOŁA 2020/2021


„KinoSzkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej” to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów.

CELE ZAJĘĆ:
- kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej,
- wsparcie w kształtowaniu: postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata.

KORZYŚCI DLA UCZNIA:
- zobaczy filmy dostosowane do jego wieku i zainteresowań,
- pozna wartościowe produkcje kina europejskiego i światowego, które często nie trafiają do szerokiej dystrybucji,
- dzięki prelekcjom prowadzonym przez uważnych edukatorów, będzie mógł poruszać tematy dla niego ważne, choć niejednokrotnie trudne,
- dzięki możliwości utożsamiania się z bohaterami filmów, będzie mógł dokonać autorefleksji i zrozumieć otaczające go procesy społeczne.

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA:
- zrealizuje podstawę programową w ciekawej formie; - otrzyma wsparcie w działaniach wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych w szkole,
- uatrakcyjni proces dydaktyczno-wychowawczy dzięki włączeniu dzieła filmowego do pracy z uczniami.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
- pressbooki i zwiastuny – dostępne na www.kinoszkola.pl

Wypełniony skan karty zgłoszenia prosimy przesyłać drogą meilową. Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu w Kinie Pałacowym: Jan Suwalski (tel.: 607 609 041, e-mail: j.suwalski@ckzamek.pl), Aleksandra Urbanowicz-Nieradko (tel.: 609 445 947, e-mail: aleksandra.urbanowicz@gmail.com).

katalog kinoszkołykarta zgłoszeniowa

--

Na grafice widoczne jest logo KinoSzkoły z zapowiedzią cyklu na tle kolorowych form geometrycznych.


 

Events

Date
Categories
Participants