ZAMEK Culture Centre

SZTUKA W CIEMNO. Cykl zdalnych warsztatów sensualnych


„Sztuka w ciemno. Cykl zdalnych warsztatów sensualnych” to projekt realizowany przez Centrum Kultury ZAMEK.
Wszystkie dostępne materiały są publikowane pod tym adresem: 
sztuka w ciemno
Jego zadaniem jest prowadzenie zdalnej edukacji kulturowej. Nie są to zwykłe lekcje sztuki. Stanowią raczej zachętę do tego, by traktować prace artystyczne jako pretekst do refleksji nad różnymi zjawiskami, kategoriami i problemami społecznymi. Nie trzeba znać się na sztuce, by jej doświadczać i by o niej rozmawiać.

W idei „Sztuki w ciemno” nie chodzi zatem o naukę, ale o indywidualne sposoby rozumienia i interpretowania sztuki. Niezwykle istotne w całym przedsięwzięciu jest, by wyłączyć wzrok. Może dla niektórych brzmi to obrazoburczo. Uważamy jednak, że czasami użycie innych zmysłów niż zmysłu wzroku może w interesujący sposób ukazać rozmaite wątki poruszane przez artystów i artystki. Nie zamierzamy konkurować z wizualnością, a jedynie chcemy zastanowić się, czy słuch, dotyk oraz węch i smak, przywoływane przez nas w ramach warsztatów, mogą być równie ważnymi elementami artystycznej narracji.

Zwracanie w „Sztuce w ciemno” uwagi na audialność pozwoli nam dotrzeć do rożnych grup osób. Tych zainteresowanych sztuką, innym jej odbiorem. Będą wśród Was również osoby z dysfunkcjami wzroku. Nie chcemy, aby Wasze potrzeby i możliwości były pomijane przez instytucje kultury przenoszące „Sztuka w ciemno. Cykl zdalnych warsztatów sensualnych” to projekt realizowany przez Centrum Kultury ZAMEK.

Jego zadaniem jest prowadzenie zdalnej edukacji kulturowej. Nie są to zwykłe lekcje sztuki. Stanowią raczej zachętę do tego, by traktować prace artystyczne jako pretekst do refleksji nad różnymi zjawiskami, kategoriami i problemami społecznymi. Nie trzeba znać się na sztuce, by jej doświadczać i by o niej rozmawiać.

W idei „Sztuki w ciemno” nie chodzi zatem o naukę, ale o indywidualne sposoby rozumienia i interpretowania sztuki. Niezwykle istotne w całym przedsięwzięciu jest, by wyłączyć wzrok. Może dla niektórych brzmi to obrazoburczo. Uważamy jednak, że czasami użycie innych zmysłów niż zmysłu wzroku może w interesujący sposób ukazać rozmaite wątki poruszane przez artystów i artystki. Nie zamierzamy konkurować z wizualnością, a jedynie chcemy zastanowić się, czy słuch, dotyk oraz węch i smak, przywoływane przez nas w ramach warsztatów, mogą być równie ważnymi elementami artystycznej narracji.

Zwracanie w „Sztuce w ciemno” uwagi na audialność pozwoli nam dotrzeć do rożnych grup osób. Tych zainteresowanych sztuką, innym jej odbiorem. Będą wśród Was również osoby z dysfunkcjami wzroku. Nie chcemy, aby Wasze potrzeby i możliwości były pomijane przez instytucje kultury przenoszące się w czasie pandemii do wirtualnej rzeczywistości. Ze słuchowisk powstałych w ramach projektu „Sztuka w ciemno” mogą także skorzystać wszystkie osoby dorosłe zainteresowane sztuką, które muszą ograniczyć kontakt osobisty z innymi ludźmi. się w czasie pandemii do wirtualnej rzeczywistości. Ze słuchowisk powstałych w ramach projektu „Sztuka w ciemno” mogą także skorzystać wszystkie osoby dorosłe zainteresowane sztuką, które muszą ograniczyć kontakt osobisty z innymi ludźmi.
__
Na ilustracji przedstawiono na białym tle różnokolorowe, uproszczone, przedstawienia uszu, nosa i dłoni. W lewej, górnej części jest napis: SZTUKA W CIEMNO, zaś po prawej stronie umieszczono symbole oznaczające, że wydarzenie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants