ZAMEK Culture Centre

CIĄG DALSZY NASTĄPI \ konkurs dla ludzi kultury \ część 2

Wraz z sześcioma poznańskimi Instytucjami Kultury: Estradą Poznańską, Teatrem Muzycznym, Teatrem Ósmego Dnia, Teatrem Animacji, Centrum Sztuki Dziecka, Wydawnictwem Miejskim Posnania ogłaszamy konkurs dla artystów/artystek, animatorów/animatorek, edukatorów/edukatorek, a także pracowników/pracowniczek obsługi technicznej i medialnej, którzy z powodu pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. 

Nabór wniosków konkursowych zaplanowany został w terminie 16 - 27.11.2020 r. Łączna kwota do rozdysponowania przez siedem współorganizujących konkurs instytucji to 200 000 zł, z max. jednostkową kwotą wsparcia w wysokości max. 4 000 zł (dla osoby fizycznej) oraz max. 16 000 zł (dla kolektywu twórczego).

Konkurs adresowany jest do osób fizycznych lub kolektywów twórczych (artystyczno-realizacyjnych/technicznych)  składające się z grupy do 4 osób, mieszkające w Poznaniu lub w Aglomeracji Poznańskiej, które ukończyły 18 rok życia, a ich dochód miesięczny w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie przekroczył  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

regulamin
formularz zgłoszeniowy
rodo
Konsekwencje kryzysu epidemicznego, ograniczające lub całkowicie uniemożliwiające działalność artystyczną w wyjątkowo dotkliwy sposób doświadczyły poznański sektor kultury, w szczególności jego nieetatowych pracowników i pracowniczki. Dlatego też z myślą o zminimalizowaniu tych trudności oraz wsparciu przedstawicieli i przedstawicielek poznańskiego sektora kultury, zdecydowaliśmy się ogłosić  II edycję konkursu "Ciąg dalszy nastąpi...".

Konkurs "Ciąg dalszy nastąpi cz. 2" ma na celu wyłonienie najciekawszych szkiców i zarysów projektów oraz sposobów ich realizacji. Jest wyrazem potrzeby wymiany idei, ale także symbolicznym wyrazem solidarności z twórcami i twórczyniami, którzy stracili jakiekolwiek źródło dochodów.

Konkurs jest odpowiedzią na postulaty środowiska, a także Komisji konkursowej Programu stypendialnego, która tak opisała swoje oczekiwania w uzasadnieniu werdyktu stypendialnego:

Mamy nadzieję, że efektem naszej pracy będzie realne wsparcie osób znajdujących się aktualnie w najtrudniejszej sytuacji finansowej lub życiowej. Pragniemy jednocześnie wyrazić pogląd, że podobna pomoc - angażująca w redystrybucji środków publicznych zarówno instytucje kultury, jak i sektor pozarządowy - będzie konieczna także w kolejnych miesiącach. Szeroko pojęty sektor kreatywny jest bowiem jedną z kluczowych ofiar reżimu pandemicznego, a zgoda na dalszą prekaryzację tego sektora oznacza negatywne i dalekosiężne skutki dla społecznego dobrostanu.  


--
Na seledynowym tle widoczna jest biała sieć, a na niej napis: "Ciąg dalszy nastąpi". Pod spodem znajdują się logotypy instytucji, które współorganizują konkurs.

Events

Date
Categories
Participants