ZAMEK Culture Centre

BMK. WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE 2020 – wyniki

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI „WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE” Z DNIA 2.11.2020

I. Zebranie komisji.

II. W obradach komisji wzięli udział: Ewelina Banaszek, Katarzyna Chajbos, Bartek Lis, Adrianna Sołtysiak, Jakub Walczyk.

III. Przewodniczącym komisji został Jakub Walczyk.

IV. Komisja spotkała się w celu podjęcia decyzji o rezygnacji przyznania stypendium Weronice Szklarskiej w ramach „Współdziałanie w kulturze 2020”.

V. Szczegółowa dyskusja dotycząca powodów rezygnacji.

VI. Głosowanie komisji.

VII. Komisja podjęła decyzje o rezygnacji przyznania stypendium.

VIII. Podjęcie decyzji o rozdysponowaniu środków ze stypendium (2000 PLN) przypisanych Weronice Szklarskiej do pozostałych projektów w ramach Współdziałanie w kulturze 2020”. 

IX. Zakończenie zebrania komisji.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI Z DNIA 2.11.2020


_____________________________________________________________________________________

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI  „WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE” Z DNIA 31.08.2020

 

I.                    Zebranie komisji.

II.                 W obradach komisji wzięli udział: Ewelina Banaszek, Katarzyna Chajbos, Bartek Lis, Adrianna Sołtysiak, Jakub Walczyk.

III.               Przewodniczącym komisji został Jakub Walczyk.

IV.               Komisja uzgodniła oceny zgłoszonych wniosków, zwracając uwagę na realizację idei „Współdziałanie w kulturze 2020” oraz jego regulaminu. Priorytetowo były traktowane projekty, które:

·         zakładają wyrównywanie społecznych nierówności,

·         podwyższają społeczne i kulturowe kapitały poszczególnych wspólnot,

·         zwiększają świadomość, wiedzę i kompetencje, a tym samym sprawczość w świecie społecznych relacji,

·         zakładają współpracę środowiska szkolnego i animacyjnego, ułatwiają komunikację i współpracę z innymi społecznościami,

·         wspierają i wzmacniają postawy otwartości, krytycznego myślenia i uczestnictwa w kulturze,

·         zakładają włączenie i dostęp do danego działania osób z różnymi niepełnosprawnościami.

V.                 Szczegółowa dyskusja dotycząca szczegółów nadesłanych projektów.

VI.               Głosowanie i wybór projektów do realizacji.

VII.            Komisja wybrała 2 projekty, które przechodzą do realizacji bez dodatkowych konsultacji . Są to projekty autorstwa Joanny Marchewki i Eweliny Fordońska oraz Mateusza Nowackiego.

VIII.          Komisja wybrała 5 projektów, które przechodzą do realizacji pod warunkiem uwzględnienia poprawek zarekomendowanych przez komisję konkursową. Rekomendacje pokonkursowe zostały przekazane podczas indywidualnych spotkań oraz zostaną przesłane mejlem. Są to projekty autorstwa:

·         Katarzyny Czarnoty,

·         Dawida Junga,

·         Agnieszki Dubilewicz, Pauliny Giwer-Kowalewskiej oraz Anieli Kokoszy,

·         Pauliny Piórkowskiej i Małgorzaty Szafer,

·         Weroniki Szklarskiej.


PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI

____

Grafika znajduje się na czarnym tle z elementami białymi, brązowymi i niebieskimi. W jej centralnej części znajdują się 4 białe szkice postaci. Ustawione prawym profilem kolejno za sobą ciągną niebieską linę. Na ich twarzach widnieje uśmiech. W lewym górnym rogu znajduje się napis: „Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!”, zaś w prawym „WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE 2020”. Wszystkie elementy umieszczone są w brązowej ramce. Pod nią na samym dole grafiki znajdują się logotypy organizatorów, partnerów i patrona medialnego: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Centrum Praktyk Edukacyjnych, Narodowe Centrum Kultury, Bardzo Młoda Kultura, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Kultura u Podstaw, Miasto Poznań i RMF Classic.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants