ZAMEK Culture Centre

BMK. WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE 2020 – wyniki

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI „WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE” Z DNIA 2.11.2020

I. Zebranie komisji.

II. W obradach komisji wzięli udział: Ewelina Banaszek, Katarzyna Chajbos, Bartek Lis, Adrianna Sołtysiak, Jakub Walczyk.

III. Przewodniczącym komisji został Jakub Walczyk.

IV. Komisja spotkała się w celu podjęcia decyzji o rezygnacji przyznania stypendium Weronice Szklarskiej w ramach „Współdziałanie w kulturze 2020”.

V. Szczegółowa dyskusja dotycząca powodów rezygnacji.

VI. Głosowanie komisji.

VII. Komisja podjęła decyzje o rezygnacji przyznania stypendium.

VIII. Podjęcie decyzji o rozdysponowaniu środków ze stypendium (2000 PLN) przypisanych Weronice Szklarskiej do pozostałych projektów w ramach Współdziałanie w kulturze 2020”. 

IX. Zakończenie zebrania komisji.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI Z DNIA 2.11.2020


_____________________________________________________________________________________

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI  „WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE” Z DNIA 31.08.2020

 

I.                    Zebranie komisji.

II.                 W obradach komisji wzięli udział: Ewelina Banaszek, Katarzyna Chajbos, Bartek Lis, Adrianna Sołtysiak, Jakub Walczyk.

III.               Przewodniczącym komisji został Jakub Walczyk.

IV.               Komisja uzgodniła oceny zgłoszonych wniosków, zwracając uwagę na realizację idei „Współdziałanie w kulturze 2020” oraz jego regulaminu. Priorytetowo były traktowane projekty, które:

·         zakładają wyrównywanie społecznych nierówności,

·         podwyższają społeczne i kulturowe kapitały poszczególnych wspólnot,

·         zwiększają świadomość, wiedzę i kompetencje, a tym samym sprawczość w świecie społecznych relacji,

·         zakładają współpracę środowiska szkolnego i animacyjnego, ułatwiają komunikację i współpracę z innymi społecznościami,

·         wspierają i wzmacniają postawy otwartości, krytycznego myślenia i uczestnictwa w kulturze,

·         zakładają włączenie i dostęp do danego działania osób z różnymi niepełnosprawnościami.

V.                 Szczegółowa dyskusja dotycząca szczegółów nadesłanych projektów.

VI.               Głosowanie i wybór projektów do realizacji.

VII.            Komisja wybrała 2 projekty, które przechodzą do realizacji bez dodatkowych konsultacji . Są to projekty autorstwa Joanny Marchewki i Eweliny Fordońska oraz Mateusza Nowackiego.

VIII.          Komisja wybrała 5 projektów, które przechodzą do realizacji pod warunkiem uwzględnienia poprawek zarekomendowanych przez komisję konkursową. Rekomendacje pokonkursowe zostały przekazane podczas indywidualnych spotkań oraz zostaną przesłane mejlem. Są to projekty autorstwa:

·         Katarzyny Czarnoty,

·         Dawida Junga,

·         Agnieszki Dubilewicz, Pauliny Giwer-Kowalewskiej oraz Anieli Kokoszy,

·         Pauliny Piórkowskiej i Małgorzaty Szafer,

·         Weroniki Szklarskiej.


PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI

____

Grafika znajduje się na czarnym tle z elementami białymi, brązowymi i niebieskimi. W jej centralnej części znajdują się 4 białe szkice postaci. Ustawione prawym profilem kolejno za sobą ciągną niebieską linę. Na ich twarzach widnieje uśmiech. W lewym górnym rogu znajduje się napis: „Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!”, zaś w prawym „WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE 2020”. Wszystkie elementy umieszczone są w brązowej ramce. Pod nią na samym dole grafiki znajdują się logotypy organizatorów, partnerów i patrona medialnego: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Centrum Praktyk Edukacyjnych, Narodowe Centrum Kultury, Bardzo Młoda Kultura, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Kultura u Podstaw, Miasto Poznań i RMF Classic.

Events

Date
Categories
Participants