ZAMEK Culture Centre

ZAMEK OTWARTY. Kultura dla seniorów zależnych. Zamek z dostawą do DOM-u.

 

Centrum Kultury ZAMEK od 2018 roku realizuje projekt skierowany do starszych mieszkańców Poznania i okolic, którzy nie są już w pełni samodzielni. Seniorów takich nazywa się „zależnymi”. Są to osoby, które ze względu na wiek i stan zdrowia (także psychicznego) doświadczają ograniczonej samodzielności – a w związku z tym są jedną z grup najbardziej wykluczonych z życia kulturalno-społecznego.

W ramach realizowanego w tym roku projektu – który jest kontynuacją i pogłębieniem naszych działań z lat 2018–2019 oraz wynika z wniosków z przeprowadzonych przez nas badań – w sierpniu i we wrześniu zorganizujemy kilkanaście wydarzeń odbywających się w miejscach pobytu seniorów zależnych, czyli w ich... DOMACH. W jednym poznańskim Domu Pomocy Społecznej, mieszkaniach prywatnych oraz siedzibie jednego dziennego domu pomocy. Chcemy w ten sposób umożliwić większej liczbie seniorów i seniorek zależnych skorzystanie z oferty kulturalnej i edukacyjnej przygotowanej przez CK ZAMEK.

Jak wszyscy wiemy, pandemia mocno pokrzyżowała nam wszystkim plany, dlatego startujemy z lekkim opóźnieniem. Uczestnicy i uczestniczki wydarzeń będą mogły/mogli m.in. wziąć udział w warsztatach śpiewu białego, poeksperymentować w ramach zajęć o nauce i wynalazkach, wykonać artystyczne rzeźby w duchu „land-artu” oraz posłuchać podróżniczych opowieści.

Wszystkie spotkania i wizyty domowe będą się odbywały z zachowaniem wszelkich rygorów epidemicznych i sanitarnych. Niektóre z wydarzeń będą miały formułę otwartą – uczestnictwo w nich będzie możliwe za pośrednictwem naszych partnerów. Zadbamy, by liczba osób była optymalna.

O szczegółach projektu będziemy informować m.in. na stronie Zamku OTWARTEGO na FB.

Co więcej, jako zwieńczenie tegorocznych działań, powstanie raport ewaluacyjny i film popularyzujący ideę instytucji kultury wędrującej – „dostawą do DOM-u seniora”.

 

_____

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Partnerzy: Dom Pomocy Społecznej Ugory, Dom Pomocy Społecznej Mościszki, Fundacja PETRA-senior, Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”

Pomysł i koordynacja (kontakt): Bartek Lis (b.lis@ckzamek.pl)

_____

Grafika przedstawia logotyp-projekt, o którym jest mowa w tekście. Po lewej stronie pionowo drukowanymi literami jest napisane słowo ZAMEK. Po prawej rozbite litery tworzą napis: OTWARTY. Graficzka tak skomponowała logotyp, że wygląda tak, jakby stworzony na bazie jednej z liter „klucz” otwierał drzwi do zamku.


Grafika przedstawia logotyp-projekt, o którym jest mowa w tekście. Po lewej stronie pionowo drukowanymi literami jest napisane słowo ZAMEK. Po prawej rozbite litery tworzą napis: OTWARTY. Graficzka tak skomponowała logotyp, że wygląda tak, jakby stworzony na bazie jednej z liter „klucz” otwierał drzwi do zamku.

Partners

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants