ZAMEK Culture Centre

ZAMEK OTWARTY. Kultura dla seniorów zależnych. Zamek z dostawą do DOM-u.

 

Centrum Kultury ZAMEK od 2018 roku realizuje projekt skierowany do starszych mieszkańców Poznania i okolic, którzy nie są już w pełni samodzielni. Seniorów takich nazywa się „zależnymi”. Są to osoby, które ze względu na wiek i stan zdrowia (także psychicznego) doświadczają ograniczonej samodzielności – a w związku z tym są jedną z grup najbardziej wykluczonych z życia kulturalno-społecznego.

W ramach realizowanego w tym roku projektu – który jest kontynuacją i pogłębieniem naszych działań z lat 2018–2019 oraz wynika z wniosków z przeprowadzonych przez nas badań – w sierpniu i we wrześniu zorganizujemy kilkanaście wydarzeń odbywających się w miejscach pobytu seniorów zależnych, czyli w ich... DOMACH. W jednym poznańskim Domu Pomocy Społecznej, mieszkaniach prywatnych oraz siedzibie jednego dziennego domu pomocy. Chcemy w ten sposób umożliwić większej liczbie seniorów i seniorek zależnych skorzystanie z oferty kulturalnej i edukacyjnej przygotowanej przez CK ZAMEK.

Jak wszyscy wiemy, pandemia mocno pokrzyżowała nam wszystkim plany, dlatego startujemy z lekkim opóźnieniem. Uczestnicy i uczestniczki wydarzeń będą mogły/mogli m.in. wziąć udział w warsztatach śpiewu białego, poeksperymentować w ramach zajęć o nauce i wynalazkach, wykonać artystyczne rzeźby w duchu „land-artu” oraz posłuchać podróżniczych opowieści.

Wszystkie spotkania i wizyty domowe będą się odbywały z zachowaniem wszelkich rygorów epidemicznych i sanitarnych. Niektóre z wydarzeń będą miały formułę otwartą – uczestnictwo w nich będzie możliwe za pośrednictwem naszych partnerów. Zadbamy, by liczba osób była optymalna.

O szczegółach projektu będziemy informować m.in. na stronie Zamku OTWARTEGO na FB.

Co więcej, jako zwieńczenie tegorocznych działań, powstanie raport ewaluacyjny i film popularyzujący ideę instytucji kultury wędrującej – „dostawą do DOM-u seniora”.

 

_____

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Partnerzy: Dom Pomocy Społecznej Ugory, Dom Pomocy Społecznej Mościszki, Fundacja PETRA-senior, Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”

Pomysł i koordynacja (kontakt): Bartek Lis (b.lis@ckzamek.pl)

_____

Grafika przedstawia logotyp-projekt, o którym jest mowa w tekście. Po lewej stronie pionowo drukowanymi literami jest napisane słowo ZAMEK. Po prawej rozbite litery tworzą napis: OTWARTY. Graficzka tak skomponowała logotyp, że wygląda tak, jakby stworzony na bazie jednej z liter „klucz” otwierał drzwi do zamku.


Grafika przedstawia logotyp-projekt, o którym jest mowa w tekście. Po lewej stronie pionowo drukowanymi literami jest napisane słowo ZAMEK. Po prawej rozbite litery tworzą napis: OTWARTY. Graficzka tak skomponowała logotyp, że wygląda tak, jakby stworzony na bazie jednej z liter „klucz” otwierał drzwi do zamku.

Partners

Events

Date
Categories
Participants