ZAMEK Culture Centre

UWAGA! REMONT! \ Metamorfozy Zamku Cesarskiego \ wystawa

Do końca września wystawa czynna g. 11-19, od 1.10. g. 12-20 (wt-niedziela)


Fotografie ze zbiorów:

Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu Centrum Kultury ZAMEK

Remonty i przebudowy wpisane są w historię Zamku Cesarskiego w Poznaniu niemal od samego początku jego istnienia. Prowadzone w ostatnich latach prace modernizacyjne i konserwatorskie wplatają się więc w rytm kolejnych metamorfoz tego obiektu. Prezentowane na wystawie oryginalne historyczne fotografie oraz widokówki są unikatowym świadectwem zmian, jakie zachodziły w architekturze Zamku wraz ze zmianą jego gospodarzy i pełnionych funkcji. Z uwagi na skalę budowli, jak i zachowany materiał archiwalny, wystawa prezentuje jedynie wybrane fragmenty Zamku, zestawiając ze sobą widoki od momentu budowy cesarskiej rezydencji do okresu powojennej modernizacji na potrzeby utworzonego tutaj w 1962 roku Pałacu Kultury.

Najstarsze prezentowane na wystawie fotografie, pochodzące z kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, przedstawiają na kartach pocztowych budowę Zamku Cesarskiego (ok. 1905-1910 r.). Fotografie Romana Stefana Ulatowskiego (1881-1959) z 1929 roku, będące fragmentem teki „Zamek Poznański, wiek XX, część wtóra”, znajdującej się w zbiorach Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu ukazują Zamek w kształcie bliskim temu jak budowla ta wyglądała w momencie swego powstania. Najobszerniejszy materiał fotograficzny prezentowany na wystawie przedstawia przebudowę Zamku przeprowadzoną przez nazistów w latach 40. XX wieku. Przebudowa, która rozpoczęła się w 1940 roku miała na celu stworzenie rezydencji dla  Adolfa Hitlera oraz siedziby władzy – miejsca urzędowania Arthura Greisera, namiestnika Kraju Warty. W dużej skali zmieniła ona zarówno pierwotny charakter oraz układ wnętrz Zamku, jak i elementy jego zewnętrznej bryły. Fotografie dokumentujące prowadzone wówczas prace pochodzą z kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu i nie były dotychczas publicznie pokazywane. Są unikatowym świadectwem ukazującym rozmiar dokonanych zmian.

Ostatnią grupę fotografii stanowią zdjęcia autorstwa Ireneusza Zjeżdżałki (1972-2008) z kolekcji Centrum Kultury Zamek powstałe ok. 2003 roku. Dokumentują one architekturę obiektu po jego odbudowie ze zniszczeń wojennych oraz kolejnej przebudowie zrealizowanej w latach 60. na potrzeby Pałacu Kultury, czyli w kształcie w jakim funkcjonował do początku XXI wieku.

Spoglądając z perspektywy 110 lat historii tego budynku, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że ostatnie zmiany (przebudowa skrzydła wschodniego 2010-12 oraz konserwacja skrzydła zachodniego 2018-20) są kolejnym etapem jego niekończącej się metamorfozy. Każdy z tych etapów pozostawił po sobie jakiś trwały ślad, odciśnięty w kamiennej bryle obiektu. Wystawa jest zarówno dokumentalnym świadectwem tych przemian, jak i zaproszeniem do poszukiwania ich śladów w czasie spacerów po Zamku.

Wstęp: bilet na zwiedzanie Zachodniego Skrzydła Zamku w cenie 5 zł (nie obowiązuje przy zakupie audioprzewodnika lub aplikacji).

--

miejsce: Galeria Fotografii pf
bilety: bilet na zwiedzanie Zachodniego Skrzydła Zamku w cenie 5 zł (nie obowiązuje przy zakupie audioprzewodnika lub aplikacji).
możliwość wejścia na wystawę z psem asystującym
dodatkowe informacje: przygaszone światło ze względu na historyczne fotografie
--

Czarno-biała karta pocztowa z 1905 roku przedstawiająca budowę Zamku Cesarskiego w Poznaniu. W miejscu powstającej dopiero bryły budynku widoczna jest wielopiętrowa konstrukcja z drewnianych rusztowań.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants