ZAMEK Culture Centre

UWAGA! REMONT! \ Metamorfozy Zamku Cesarskiego \ wystawa

Do końca września wystawa czynna g. 11-19, od 1.10. g. 12-20 (wt-niedziela)


Fotografie ze zbiorów:

Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu Centrum Kultury ZAMEK

Remonty i przebudowy wpisane są w historię Zamku Cesarskiego w Poznaniu niemal od samego początku jego istnienia. Prowadzone w ostatnich latach prace modernizacyjne i konserwatorskie wplatają się więc w rytm kolejnych metamorfoz tego obiektu. Prezentowane na wystawie oryginalne historyczne fotografie oraz widokówki są unikatowym świadectwem zmian, jakie zachodziły w architekturze Zamku wraz ze zmianą jego gospodarzy i pełnionych funkcji. Z uwagi na skalę budowli, jak i zachowany materiał archiwalny, wystawa prezentuje jedynie wybrane fragmenty Zamku, zestawiając ze sobą widoki od momentu budowy cesarskiej rezydencji do okresu powojennej modernizacji na potrzeby utworzonego tutaj w 1962 roku Pałacu Kultury.

Najstarsze prezentowane na wystawie fotografie, pochodzące z kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, przedstawiają na kartach pocztowych budowę Zamku Cesarskiego (ok. 1905-1910 r.). Fotografie Romana Stefana Ulatowskiego (1881-1959) z 1929 roku, będące fragmentem teki „Zamek Poznański, wiek XX, część wtóra”, znajdującej się w zbiorach Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu ukazują Zamek w kształcie bliskim temu jak budowla ta wyglądała w momencie swego powstania. Najobszerniejszy materiał fotograficzny prezentowany na wystawie przedstawia przebudowę Zamku przeprowadzoną przez nazistów w latach 40. XX wieku. Przebudowa, która rozpoczęła się w 1940 roku miała na celu stworzenie rezydencji dla  Adolfa Hitlera oraz siedziby władzy – miejsca urzędowania Arthura Greisera, namiestnika Kraju Warty. W dużej skali zmieniła ona zarówno pierwotny charakter oraz układ wnętrz Zamku, jak i elementy jego zewnętrznej bryły. Fotografie dokumentujące prowadzone wówczas prace pochodzą z kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu i nie były dotychczas publicznie pokazywane. Są unikatowym świadectwem ukazującym rozmiar dokonanych zmian.

Ostatnią grupę fotografii stanowią zdjęcia autorstwa Ireneusza Zjeżdżałki (1972-2008) z kolekcji Centrum Kultury Zamek powstałe ok. 2003 roku. Dokumentują one architekturę obiektu po jego odbudowie ze zniszczeń wojennych oraz kolejnej przebudowie zrealizowanej w latach 60. na potrzeby Pałacu Kultury, czyli w kształcie w jakim funkcjonował do początku XXI wieku.

Spoglądając z perspektywy 110 lat historii tego budynku, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że ostatnie zmiany (przebudowa skrzydła wschodniego 2010-12 oraz konserwacja skrzydła zachodniego 2018-20) są kolejnym etapem jego niekończącej się metamorfozy. Każdy z tych etapów pozostawił po sobie jakiś trwały ślad, odciśnięty w kamiennej bryle obiektu. Wystawa jest zarówno dokumentalnym świadectwem tych przemian, jak i zaproszeniem do poszukiwania ich śladów w czasie spacerów po Zamku.

Wstęp: bilet na zwiedzanie Zachodniego Skrzydła Zamku w cenie 5 zł (nie obowiązuje przy zakupie audioprzewodnika lub aplikacji).

--

miejsce: Galeria Fotografii pf
bilety: bilet na zwiedzanie Zachodniego Skrzydła Zamku w cenie 5 zł (nie obowiązuje przy zakupie audioprzewodnika lub aplikacji).
możliwość wejścia na wystawę z psem asystującym
dodatkowe informacje: przygaszone światło ze względu na historyczne fotografie
--

Czarno-biała karta pocztowa z 1905 roku przedstawiająca budowę Zamku Cesarskiego w Poznaniu. W miejscu powstającej dopiero bryły budynku widoczna jest wielopiętrowa konstrukcja z drewnianych rusztowań.

Events

Date
Categories
Participants