ZAMEK Culture Centre

CIĄG DALSZY NASTĄPI \ znamy laureatów!


SzanowniPaństwo, Drodzy Przyjaciele!

Ogłaszajączawartą w protokole decyzję zamkowego jury, które w ramach konkursu „Ciągdalszy nastąpi” przyznało cztery nagrody, pragniemy podziękować wszystkimautorom projektów nadesłanych do CK ZAMEK. Wyróżnione prace uznaliśmy zanajbardziej oryginalne i trafne odpowiedzi na czekające nas wszystkichwyzwania.

LAUREACI KONKURSU:
1. "Teatr Społeczny" Agnieszki Dubilewicz.
2. "Śmierć teatru" Agaty Elsner.
3. "Dźwiękowy wóz Drzymały" Michała Fetlera.
4. "Demaskacja" Idalii Mantas.

Wśród21 projektów znaleźliśmy wiele ciekawych idei, pomysłów i intrygującychodniesień do nowej rzeczywistości, jaką przyniosła ogólnoświatowa pademia COVID- 19. Z przyjemnością przyznalibyśmy więcej nagród, lecz nasze ograniczonemożliwości finansowe, to właśnie jeden z efektów zaistniałej sytuacji.

Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszelkichinformacji związanych ze sposobem przekazania nagrody oraz wyjaśnień dotyczącychkryteriów ich przyznania udzieli Państwu przewodniczący jury Andrzej Maszewski a.maszewski@ckzamek.pl

Wszystkimżyczymy powodzenia w tych trudnych, niepokojących, ale i stwarzających szansęna zmianę, czasach.

WYNIKI KONKURSU

Events

Date
Categories
Participants