ZAMEK Culture Centre

CZERWCOWE SPOTKANIE ZAMKOWEGO KLUBU KSIĄŻKI (JUŻ NIE ON-LINE!) „POD SŁOŃCEM” JULII FIEDORCZUK

Na 12. spotkaniu naszego Klubu porozmawiamy o powieści „Pod słońcem” Julii Fiedorczuk, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Literackiego w marcu 2020 roku. Książka to swego rodzaju saga –  jej bohaterami i bohaterkami są nie tylko ludzie, ale też przyroda, krajobrazy i zwierzęta. Autorka odchodzi w niej od „narracji antropocentrycznej”; interesuje ją opowieść, która „ujmuje człowieka jako element większej całości”. W tle wydarza się tak zwana wielka historia – od I wojny światowej do współczesności. Akcja powieści osadzona jest na Podlasiu, a dokładniej, jak mówiła autorka w wywiadzie na terenie, który jest „wyznaczony przez koryta dwóch rzek: Bugu i Narwi. Obie te rzeki są dla mnie ważne, wychowałam się w miejscu, gdzie się spotykają. Nieco dalej na wschód rozciąga się Podlasie, słynące z wielokulturowości, lasów, mokradeł i szeptuch. To piękne tereny – piękne, biedne i trudne”.

 

JULIA FIEDORCZUK – pisarka, poetka, tłumaczka i krytyczka literacka, adiunkt w Zakładzie Literatury Amerykańskiej Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego.  Laureatka Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej za tom „Psalmy” (2018). Jest autorką kilkunastu książek prozatorskich (m.in. powieści „ Nieważkość”, nominowanej do Nagrody Nike), poetyckich i eseistycznych.
Julia Fiedorczuk jest popularyzatorką ekopoetyki – nurtu zapoczątkowanego w literaturze anglosaskiej  starającego się opisać relacje między człowiekiem a przyrodą. Interesuje ją wykraczanie poza antropocentryczną wizję świata, zmiana postrzegania tego co ludzkie i nie-ludzkie. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z jej książek eseistycznych: „Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki” (2015) i (napisanej z Gerardo Beltránem) tomu „Ekopoetyka” (2015). W 2019 roku ukazał się zbiór wywiadów zatytułowany „Inne możliwości”, w którym zebrane zostały rozmowy Julii Fiedorczuk z amerykańskimi poetami, których łączy zainteresowanie pozaludzką przyrodą. Pisarka jest też twórczynią programu Szkoły Ekopoetyki.

-------------------

Grafika przedstawia okładkę książki "Pod słońcem" Na jasnoniebieskim tle widoczny wyraźny biały tytuł i czarną czcionką zapisane imię i nazwisko autorki Julii Fiedorczuk. Krawędzie obrazu sprawiają wrażenie oszronionych, u dołu czarny kontur nasuwający skojarzenia z pozbawionym liści drzewem lub krzewem. 

Events

Date
Categories
Participants