ZAMEK Culture Centre

LIST KOALICJI MIAST \ W sprawie odmrażania i wsparcia kultury

Centrum Kultury ZAMEK jest jednym z sygnatariuszy listu Koalicji Miast w sprawie odmrażania i wsparcia kultury.

Apelujemy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o włączenie szczebla samorządowego do Zespołu Antykryzysowego przy Ministerstwie oraz proponujemy konkretne rekomendacje do ponownego uruchamiania pola kultury.

Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że domy i centra kultury są gotowe i chętne do realizacji swojej misji w bezpiecznych warunkach (małe grupy) działań edukacyjnych (szeroki zakres edukacji kulturowej) dla dzieci i młodzieży. Będzie to szczególnie potrzebne w okresie wakacyjnym, kiedy utrudniony będzie zorganizowany wypoczynek.

Uznajemy za konieczne stworzenie tarczy dla kultury funkcjonującej w ramach samorządów. Staje się to szczególnie istotne w obliczu drastycznego zmniejszenia budżetów samorządów w związku z ogromnym spadkiem wpływów z podatków z PIT i CIT. Sytuacja ta stwarza zagrożenie dla istnienia i funkcjonowania kultury instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej w miastach, gminach i powiatach.

Pełna treść listu poniżej.

List Koalicji Miast


Events

Date
Categories
Participants