ZAMEK Culture Centre

NIEZNANY IMPRESJONIZM \ „Czy tylko grafika? Dzieła impresjonistów w kolekcjach brytyjskich i polskich” \ wykład


Intensywne zainteresowanie sztuką impresjonistów na przełomie XIX i XX wieku przejawiali niektórzy kolekcjonerzy europejscy: Francuzi, Rosjanie, Niemcy, a także kolekcjonerzy amerykańscy. Dużo mniejszą popularnością sztuka tego kierunku cieszyła się wśród Brytyjczyków i Polaków. Skutki tego odczuwamy do dziś, porównując kolekcje największych europejskich muzeów. Większym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów brytyjskich cieszyła się impresjonistyczna grafika. Podobnie było na ziemiach polskich. Przybliżając sylwetki najważniejszych polskich i brytyjskich kolekcjonerów, zastanowimy się nad powodami ograniczenia ich zainteresowania jedynie do grafiki impresjonistów.


prowadzenie: Kamila Kłudkiewicz
--
miejsce: Hol Balkonowy
wstęp wolny
czas trwania: ok. 60'
wykład będzie tłumaczony na polski język migowy

--
Zdjęcie przedstawia grupę osób, które siedzą na krzesłach i słuchają wykładu. Wszystkie twarze są skierowane w stronę mówiącego. Na drugim planie widać duże, przeszklone drzwi, które prowadzą na zamkowy balkon.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants