ZAMEK Culture Centre

SERYJNI POECI #65 Kenneth Koch i jego „Tysiąc sztuk awangardowych” \ w przekładzie Piotra Sommera


KENNETH KOCH (1925-2002) był jednym z czterech – obok Johna Ashbery’ego, Franka O’Hary i Jamesa Schuylera – “założycieli” formacji nowojorskiej, i jednym z najwybitniejszych poetów amerykańskich XX wieku. Urodził się w Cincinnati w stanie Ohio. Służył w piechocie amerykańskiej na Filipinach (1943–46). Studiował na Harvardzie (1946–48). Doktorat zrobił na Columbii (1959). Współredagował „Locus Solus” (1961–62), wydawany we Francji anglojęzyczny periodyk, który ożywił praktyki literackiego eksperymentu. Przez ponad czterdzieści lat uczył poezji na wydziale anglistyki i komparatystyki na Columbii.

Podobnie jak dla pozostałej trójki “nowojorczyków” duże znaczenie miała dla niego awangarda poetycka przełomu XIX i XX stulecia i twórczość amerykańskiej awangardy malarskiej w drugiej połowie XX wieku. Trwałą cechą jego pisania był eksperyment (teksty sceniczne Kocha wystawiały głównie teatry alternatywne). Odnowił teatr poetycki i przywrócił mu nierozdzielność obu tych właśnie składników: poezji i teatru. Lekkość i poczucie humoru, które go wyróżniają, budziły niepokój poetów bardziej solennych.

Pisał wiersze, sekwencje wierszy, cykle miniatur i długie poematy. Był autorem komiksów i współautorem charakterystycznych dla poetów nowojorskich „kolaboracji”. Debiutował arkuszem “Poems” (z ilustracjami Nell Blaine, 1953). Opublikował wiele zbiorów wierszy i sztuk, m.in.: “Thank You and Other Poems” (1962), “The Art of Love” (1975), “One Thousand Avant-Garde Plays” (1988), “One Train” (1994), “New Addresses” (2000). Jest autorem powieści “The Red Robins” (1975), tomu opowiadań “Hotel Lambosa” (1993), i kilku klasycznych dziś książek edukacyjnych o poezji – ostatnią jest “Making Your Own Days: The Pleasures of Reading and Writing Poetry” (1998).

Po śmierci Kocha ukazała się potężna księga jego wierszy zebranych, “The Collected Poems of Kenneth Koch” (2005), tom “On the Edge: The Collected Long Poems” (2007), który przynosi sześć poematów opublikowanych wcześniej w osobnych książkach, tom prozy “Collected Fiction” (2005), oraz “The Banquet” (2013), który zbiera wszystko, co opublikował z myślą o scenie.


PIOTR SOMMER pisze wiersze (opublikował kilkanaście książek poetyckich, m.in. wybór "Po ciemku też”, 2013), tłumaczy wiersze (ostatnio książki Charlesa Reznikoffa i Kennetha Kocha) i pisuje o wierszach: szkice “Smak detalu” (2015), “Po stykach” (2018), tom rozmów “Ucieczka w bok” (2016). Jego antologia “O nich tutaj. Książka o języku i przekładzie” (2016) zawiera najcelniejsze polskie eseje z „Literatury na Świecie“, a antologia “O krok od nich” (2018) – przekłady z najbardziej znanych poetów amerykańskich. Wiosną 2020 roku w wydawnictwie WBPiCAK ukaże się “Kolekcja wiosenna”, nowy zbiór jego szkiców o poezji.

Prowadzenie: Piotr Śliwiński
Organizatorzy: CK ZAMEK, Wydawnictwo  WBPiCAK

-------------------------------------

Grafika przedstawia dwie postaci płynące w przeciwnych kierunkach czółnami. Wizerunki na białym tle przedzielone są napisem Tysiąc sztuk awangardowych.


This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants