ZAMEK Culture Centre

DIAGNOZUJ, PROJEKTUJ, WSPÓŁDZIAŁAJ - warsztaty CPE

To warsztat budowania partnerstwa między sektorem edukacji i kultury, wymiany doświadczeń, prowadzenia diagnozy lokalnej społeczności, refleksja nad jej potrzebami oraz praca na problemie/zmianie.

W czasie warsztatu:

#dokonasz refleksji i analizy dotyczącej potrzeb Twojej społeczności (miejsce pracy, zamieszkania);

#poznasz potencjalnych partnerów do Twojego projektu i przyczynisz się do budowania sieci współpracy;

#wymienisz się doświadczeniami w zakresie działań w edukacji kulturowej;

#dowiesz się (lub poszerzysz swoją wiedzę), jak prowadzić diagnozę społeczności lokalnej i jak dotrzeć do potrzeb jej mieszkańców;

#poznasz założenia i kryteria konkursu WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE;


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc – na warsztaty obowiązują zapisy.

HARMONOGRAM:

21.02.2017 g. 16-20 Regionalne Centrum Kultury „Fabryka emocji” w Pile

Zapisy: rozrywka@rck.pila.pl

24.02.2017 g. 10-14 Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Zapisy: b.mazurek@ckis.konin.pl

28.02.2017 g. 16-20 Wrzesiński Ośrodek Kultury

Zapisy: marzena.tabaczynska@wrzesnia.pl

1.03.2017 godz. 16-20 Krotoszyński Ośrodek Kultury

Zapisy: ania@kok.krotoszyn.pl

2.03.2017 godz. 16-20 Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie

Zapisy: imprezy@cakmiedzychod.pl

4.03.2017 godz. 9.30-13.30 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin

Zapisy: bibliotekajarocin@gmail.com

7.03.2017 Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w Czerwonaku

Zapisy: sekretariat@gok-sokol.pl


KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ:

animatorki i animatorzy;

edukatorki i edukatorzy kulturowi;

instruktorki i instruktorki artystyczni;

nauczyciele, kadra pedagogiczna placówek wychowawczych i oświatowych;

urzędnicy związani z kultura i oświatą;

pracownicy instytucji kultury, klubów, domów kultury, świetlic czy organizacji
pozarządowych;

działający aktywnie „wolni strzelcy”.


WIĘCEJ INFORMACJIThis website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants