ZAMEK Culture Centre

DIAGNOZUJ, PROJEKTUJ, WSPÓŁDZIAŁAJ - warsztaty CPE

To warsztat budowania partnerstwa między sektorem edukacji i kultury, wymiany doświadczeń, prowadzenia diagnozy lokalnej społeczności, refleksja nad jej potrzebami oraz praca na problemie/zmianie.

W czasie warsztatu:

#dokonasz refleksji i analizy dotyczącej potrzeb Twojej społeczności (miejsce pracy, zamieszkania);

#poznasz potencjalnych partnerów do Twojego projektu i przyczynisz się do budowania sieci współpracy;

#wymienisz się doświadczeniami w zakresie działań w edukacji kulturowej;

#dowiesz się (lub poszerzysz swoją wiedzę), jak prowadzić diagnozę społeczności lokalnej i jak dotrzeć do potrzeb jej mieszkańców;

#poznasz założenia i kryteria konkursu WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE;


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc – na warsztaty obowiązują zapisy.

HARMONOGRAM:

21.02.2017 g. 16-20 Regionalne Centrum Kultury „Fabryka emocji” w Pile

Zapisy: rozrywka@rck.pila.pl

24.02.2017 g. 10-14 Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Zapisy: b.mazurek@ckis.konin.pl

28.02.2017 g. 16-20 Wrzesiński Ośrodek Kultury

Zapisy: marzena.tabaczynska@wrzesnia.pl

1.03.2017 godz. 16-20 Krotoszyński Ośrodek Kultury

Zapisy: ania@kok.krotoszyn.pl

2.03.2017 godz. 16-20 Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie

Zapisy: imprezy@cakmiedzychod.pl

4.03.2017 godz. 9.30-13.30 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin

Zapisy: bibliotekajarocin@gmail.com

7.03.2017 Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w Czerwonaku

Zapisy: sekretariat@gok-sokol.pl


KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ:

animatorki i animatorzy;

edukatorki i edukatorzy kulturowi;

instruktorki i instruktorki artystyczni;

nauczyciele, kadra pedagogiczna placówek wychowawczych i oświatowych;

urzędnicy związani z kultura i oświatą;

pracownicy instytucji kultury, klubów, domów kultury, świetlic czy organizacji
pozarządowych;

działający aktywnie „wolni strzelcy”.


WIĘCEJ INFORMACJIEvents

Date
Categories
Participants