ZAMEK Culture Centre

WSPÓLNY DZIEDZINIEC PRZED ZAMKIEM \ wystawa pokonkursowa

Dziedziniec od strony ulicy Św. Marcin to miejsce, które wpisuje Zamek w przestrzeń miasta. Chcąc wykorzystać jego ogromny potencjał, stoimy przed kompleksową zmianą. Plac, wykorzystywany obecnie jako parking, planujemy przekształcić w zielony dziedziniec, miejsce spotkań i inspiracji oraz element realnej rewitalizacji śródmieścia Poznania. Poza funkcją codziennego odpoczynku będziemy tu realizować nasz program edukacyjny i animacyjny oraz niewielkie wydarzenia muzyczne i teatralne. Mamy nadzieję, że wspólny dziedziniec stanie się ważnym dla poznaniaków miejscem na mapie miasta.

Aby zadbać o wysoką jakość rozwiązań, rozpisaliśmy konkurs architektoniczny. Konkurs przeprowadzony został w pionierskiej, dwuetapowej formule. W pierwszym etapie udział wzięło 40 zespołów projektowych z całej Polski. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 8 zespołów: Aleksander Wadas Studio, Aneta Faner, DA Dziuba Architekci, Michał Bernasik Architekci, Mikołaj Gierych i Mili Młodzi ludzie, MOFO Architekci MA, MPP i Palmett.

I nagrodę w konkursie, w wysokości 25 000 zł, otrzymało Aleksander Wadas Studio.

II nagroda, w wysokości 15 000 zł, przypadła Anecie Faner.

III nagroda, w wysokości 10 000 zł, trafiła do pracowni Palmett.

W konkursie wyróżniono ponadto pracę DA Dziuba Architekci za wpasowanie nowego obiektu w istniejący kontekst i nawiązanie relacji
z dostojnym gmachem Zamku oraz MPP za odważną i ciekawą formę architektoniczną pawilonu w formie kolumnady domykającej plac przed Zamkiem. Pomimo walorów, propozycje te nie stanowiły jednak kompleksowej odpowiedzi na potrzeby CK ZAMEK.

Zwycięska praca konkursowa stanie się podstawą projektu budowlanego i wykonawczego. Prace projektowe zamierzamy zakończyć
w 2020 roku.

Wystawę pokonkursową, przedstawiającą projekty wszystkich uczestników II etapu konkursu można oglądać w Holu Wielkim CK ZAMEK od 14 października do 9 listopada 2019.

Więcej informacji o przebudowie parkingu przed Zamkiem tutaj

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants