ZAMEK Culture Centre

MOJA MUZYKA#76 Musica Posthumana

Musica Posthumana to połączenie koncertu, scenicznej instalacji i choreografii. Powstałe środowisko dźwiękowe łączy w sobie muzykę instrumentalną i elektroniczną oraz sonifikuje dane ruchu ciała. W spektaklu wykorzystane są m.in. strategie uczenia maszynowego i system motion capture.

Tytuł nawiązuje do boecjańskiej teorii trzech sfer, która wprowadza podział muzyki na musica instrumentalis - muzykę słyszalną przez człowieka, musica humana - muzykę harmonii duszy i ciała oraz musica mundana - muzykę harmonii Wszechświata. Spektakl poszerza ten podział o czwarty element - tytułową musica posthumana, w której zacierają się granice podziału zaproponowanego przez Boecjusza, zaś dźwięk otrzymuje autonomiczną sprawczość, wchodzi w dynamiczne relacje z innymi elementami środowiska i upodmiotawia byty nieożywione.

Spektakl Musica Posthumana jest w rozumieniu twórców środowiskiem, które funkcjonuje na podstawie relacji pomiędzy dźwiękiem, ruchem i technologią. Ich zaistnienie i ciągłe przeplatanie się sprawia, że trudno jest mówić o elementach spektaklu jako o odizolowanych od siebie, samowystarczalnych materiach. Korzystniejsza staje się więc perspektywa bytów funkcjonujących wyłącznie w oparciu o oddziaływanie na siebie.

Autorzy spektaklu:
Jakub Czerski
Przemysław Degórski
Marta Kaca
Jan Skorupa

Współtwórcy:
Patryk Durski
Anna Kamińska
Dominik Więcek

Wykonawcy:

Marta Kaca – dyrygent
Jan Skorupa – live electronics
Przemysław Degórski – live electronics
Jakub Czerski – theremin, syntezatory


Sepia Ensemble w składzie

Paulina Graś-Łukaszewska – flet, 
Szymon Jóźwiak – klarnet, 
Bartłomiej Miler – perkusja, 
Tomasz Sośniak – fortepian, 
Olga Winkowska – skrzypce, 
Ostap Mańko – skrzypce, 
Kamil Babka – altówka
Anna Szmatoła – wiolonczela, 

gościnnie: 

Bogusz Tworek – kontrabas

PRZEMYSŁAW DEGÓRSKI 

Kompozytor, dyrygent, artysta sztuk medialnych; absolwent kierunków: Reżyseria Dźwięku (UAM Poznań, Wydział Fizyki), Media Interaktywne i Widowiska (UAM Poznań, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej), student Dyrygentury Symfoniczno-Operowej (Akademia Muzyczna w Poznaniu). W 2018 roku rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów. 

Jego praktyka artystyczno-badawcza jest skupiona wokół odkrywania bezpośrednich interakcji i zależności pomiędzy dźwiękiem a ruchem, analizowaniu relacji sonicznych w obrębie dźwiękowych środowisk. Współpracował z choreografami przy produkcjach spektakli teatru tańca a także przy intermedialnych projektach dźwiękowo-ruchowych z pogranicza art&science (Centrum Badawcze Humanities/Art/Technology w Poznaniu, Laboratorium Eksperymentalnych Mediów im. St. Lema w Poznaniu).


JAN SKORUPA

Kompozytor, muzyk live electronics, realizator dźwięku, artysta multimedialny. Absolwent Akustyki na wydziale fizyki UAM oraz Kompozycji Elektroakustycznej w klasie dr hab Katarzyny Taborowskiej-Kaszuby na wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki na Poznańskiej Akademii Muzycznej, gdzie dalej kontynuuje studia na kierunku Kompozycja. Stypendysta programu Młoda Polska 2019, laureat I miejsca 2. ogólnopolskiego konkursu kompozytorskiego im. Józefa Patkowskiego Od czerwca 2018 roku związany z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym jako członek projektu badawczego Immersify w ramach którego zajmuje się dźwiękiem przestrzennym oraz ambisonicznym.

Jako kompozytor inspiruje się zmiennością oraz ulotnością dźwięku, jego organicznością i permanentną ewolucją. Ideę tę stara się realizować zarówno w domenie muzyki instrumentalnej, elektronicznej oraz w formie instalacji dźwiękowych. Jego prace były prezentowane na takich wydarzeniach jak: Ars Electronica, Poznańska Wiosna Muzyczna czy Malta Festival Poznań.


MARTA KACA 

Studentka dyrygentury operowo-symfonicznej w klasie Jose Maria Florencio w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Stypendystka Programu Młoda Polska 2019, a także laureatka m. in. III Ogólnopolskiego Konkursu Interpretacji Ruchowych oraz I Ogólnopolskiego Konkursu Improwizacji Fortepianowej. W swoim bogatym repertuarze ma zarówno utwory klasyczne, jak i współczesne. Współpracowała z wieloma orkiestrami, m. in. z Filharmonią Dolnośląską, Filharmonią Poznańską, Filharmonią Gorzowską, a także jest współautorką Orkiestry Kopernika w ramach projektu Kopernik na podsłuchu. Występowała m. in. na 46. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”, Malta Festival Poznań 2017 oraz Ars Electronica Festival 2019. 


JAKUB CZERSKI

Pianista, kompozytor, dyrygent. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Jego dorobek artystyczny obejmują liczne koncerty w kraju i za granicą, własna twórczość kompozycyjna oraz sukcesy na konkursach i festiwalach o zasięgu międzynarodowym - m.in. Transatlantyk Instant Composition Contest 2017; I Nagroda i Nagroda Prokofiewa na The 35th Annual Bartok-Kabalevsky-Prokofiev International Piano Competition; Nagroda Główna X Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” – Złoty Parnas. Jakub jest również laureatem prestiżowych programów stypendialnych – m.in. stypendium „Młoda Polska” oraz stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prowadzi aktywną działalność koncertową jako solista, kameralista oraz występując z orkiestrami – gościł na wielu scenach europejskich, a także w Stanach Zjednoczonych, gdzie występował m.in. w Carnegie Hall. Współpracował z Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt, Orkiestrami Symfonicznymi Filharmonii Poznańskiej, Filharmonii Dolnośląskiej, Filharmonii Gorzowskiej, Filharmonii Opolskiej, Orkiestrą Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego, Lwowską Narodową Orkiestrą Kameralną „Akademia”, Schumann Youth Orchestra, Orkiestrą Collegium F, Transatlantyk Symphony Orchestra, Cooperate Orchestra i innymi. Dokonał polskiej premiery oraz prapremiery wielu utworów, w tym własnych kompozycji – m.in. Koncert fortepianowy – „Żywioły Turnera”. 


ANNA KAMIŃSKA

Tancerka, choreografka. Doktorantka w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów (UAM Poznań). Absolwentka Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu (PWST Kraków), Mediów Interaktywnych i Widowisk (UAM Poznań). Łączy praktykę taneczną oraz choreograficzną z zainteresowaniami dotyczącymi kinestezji, relacji ciała i technologii. Współzałożycielka kolektywu Movement Sonification Lab. przy Laboratorium im. Stanisława Lema w Poznaniu, którego działalność zorientowana jest wokół badawczych, artystycznych oraz afektywnych aspektów kreowania sprzężenia zwrotnego pomiędzy ciałem i środowiskiem dźwiękowym. Stypendystka MKiDN na rok 2017 oraz Stypendystka Alternatywnej Akademii Tańca w Poznaniu na rok 2019.


PATRYK DURSKI

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie (obecnie Akademii Sztuk Teatralnych) na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. Działa jako niezależny twórca. Współpracuje z A. Kamińską, P. Degórskim i A. Słyż (Movement Sonification Lab.). Współtworzy również grupę LineAct, w której oprócz konwencjonalnych środków wykonawczych oraz metody site specific używana jest technika tańca wertykalnego (www.lineact.pl). Współpracował z kompanią Burning Bridges Jensa van Daele tworząc spektakl „About Lucian”. Gościnnie występuje w Teatrze Narodowym w Warszawie oraz w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. We wrześniu 2018 przy współpracy z teatrem Dada von Bzdülöw powstał spektakl „ONE” będący kolektywną pracą K. Kani, K. Ustowskiej, P. Stanka i P. Durskiego. Jest stypendystą Alternatywnej Akademii Tańca organizowanej przez Art Stations Foundation.


DOMINIK WIĘCEK 

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. a także stypendysta Folkwang Universität der Künste w Essen. W latach 2016-2019 tancerz Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu, tworzący spektakle z Marcinem Liberem, Tomaszem Bazanem, Kają Kołodziejczyk, Olą Dziurosz, czy Jackiem Przybyłowiczem. Występował w spektaklach Jerzego Stuhra, Radosława Rychcika, oraz tańczył w choreografiach Jensa van Daele, Giorgii Maddammy, Idana Cohena, Eryka Makohona, Sylwii Hefczyńskiej-Lewandowksiej i Jacka Łumińskiego.

Razem z Michałem Przybyłą członek kolektywu twórczego Direct Message, z którego ramienia powstał spektakl „Bromance” a także instalacja otwarta „Animalia”. „Bromance” został laureatem II Konkursu na Najlepszy Spektakl Teatru Niezależnego "The Best Off", a także zdobył wyróżnienie na 54. Przeglądzie Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2019.  
Sepia Ensemble – 

 

Zespół powstał w 2012 roku w Poznaniu z inicjatywy Artura Kroschla i Rafała Zapały. W jego skład wchodzą muzycy, których łączy szczególna pasja wykonywania muzyki najnowszej. Zespół organizuje koncerty zarówno w poznańskich instytucjach kulturalnych, głównie w Akademii Muzycznej, jak również stara się wypełniać nową muzyką niestandardowe miejsca, poszerzając przy tym akustyczne brzmienia o środki elektroniczne. Sepia Ensemble posiada w repertuarze utwory polskich kompozytorów, cały czas poszerzając swój wachlarz programowy o partytury szczególnie interesujących twórców ze świata.

 

W grudniu 2012 roku zespół zrealizował dwa projekty z okazji Roku Cage’a, na które złożyły się dzieła amerykańskiego artysty, a rok później dwukrotnie wystąpił podczas Festiwalu Muzyki Elektroakustycznej Musicacoustica-Beijing w Pekinie. Od 2013 roku pełni rolę zespołu-rezydenta Festiwalu Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna, a od 2014 roku realizuje szczególny projekt artystyczny Zooming, czyli cykl koncertów poświęconych współczesnej muzyce poszczególnych krajów. Grupa koncertowała podczas Międzynarodowego Forum Kompozytorów w Poznaniu, Estonian Music Days w Tallinnie, Randfestspiele Zepernick w Zepernicku, Hugh Lane Gallery w Dublinie, Foyer Européen w Luksemburgu oraz International Contemporary Music Festival w Teheranie. W 2017 roku zespół został zaproszony przez kompozytora prof. Reinharda Kargera do udziału w koncercie jubileuszowym z okazji jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Muzycznego w Wiedniu. W roku 2018 Sepia Ensemble została oficjalnie artystą-rezydentem Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, gdzie zagrała trzy koncerty (kameralny, edukacyjny oraz symfoniczny). Ponadto zespół sam tworzy ciekawe projekty koncertowe, np. w 2018 roku wykonał dwa autorskie koncerty poświęcone muzyce kompozytorek, z okazji 100-lecia nadania praw wyborczych kobietom. Sepia Ensemble regularnie współpracuje ze Związkiem Kompozytorów Polskich: w 2016 roku, zespół wystąpił na festiwalu 7 Nurtów + 7 Premier (obchody 70-lecia ZKP), a w 2018 roku, miał zaszczyt prezentować repertuar kompozytorki Moniki Kędziory w ramach programu Portrety Kompozytorów, organizowanego przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Trzon zespołu tworzy dwunastu muzyków-solistów występujących w rozmaitych konfiguracjach, od solowych do dużych składów ensemblowych.Partnerzy:

Partnerem technologicznym spektaklu jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz FutureLab - Inteligentna Przestrzeń Laboratoriów Przyszłości Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Centrum Rezydencji Teatralnej Scena Robocza.

Autorzy spektaklu są laureatami Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska.

Buy ticket TICKET

Partners

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants