ZAMEK Culture Centre

WSPÓLNY DZIEDZINIEC PRZED ZAMKIEM \ konkurs rozstrzygnięty

przejdź do podstrony

Dziedziniec od strony ulicy Św. Marcin to miejsce, które wpisuje Zamek w przestrzeń miasta. Chcąc wykorzystać jego ogromny potencjał, stoimy przed kompleksową zmianą. Plac, wykorzystywany obecnie jako parking, planujemy przekształcić w zielony dziedziniec, miejsce spotkań i inspiracji oraz element realnej rewitalizacji śródmieścia Poznania. Poza funkcją codziennego odpoczynku będziemy tu realizować nasz program edukacyjny i animacyjny oraz niewielkie wydarzenia muzyczne i teatralne. Mamy nadzieję, że wspólny dziedziniec stanie się ważnym dla poznaniaków miejscem na mapie miasta.

Aby zadbać o wysoką jakość rozwiązań, rozpisaliśmy konkurs architektoniczny. Konkurs przeprowadzony został w pionierskiej, dwuetapowej formule. W pierwszym etapie udział wzięło 40 zespołów projektowych z całej Polski. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 8 zespołów: Aleksander Wadas Studio, Aneta Faner, DA Dziuba Architekci, Michał Bernasik Architekci, Mikołaj Gierych i Mili Młodzi ludzie, MOFO Architekci MA, MPP i Palmett.

___1

I nagrodę w konkursie, w wysokości 25 000 zł, otrzymało Aleksander Wadas Studio

W uzasadnieniu wyboru Przewodniczący Sądu Konkursowego mgr. inż. arch. Piotr Kostka podkreślił, że „zwycięska praca konkursowa odpowiedziała wyczerpująco na potrzeby zamawiającego. Pawilon
z częścią gastronomiczną i zapleczem socjalnym, wychodzący z aktywnością zamkową na zewnątrz
z wyświetlanymi na ledowym ekranie z informacjami o wydarzeniach w Zamku, tworzy strefę zewnętrzną projektowanego założenia. Masywny dach pawilonu nawiązuje do architektury Zamku a domknięty plac pomiędzy Zamkiem i pawilonem, podzielono czytelnie na strefy wypoczynku i reprezentacyjną. Projekt daje dużo możliwości aranżacji przestrzeni placu, w centralnej części umieszczono dysze chłodzące oraz płytkie lustro wody wykorzystywane latem dla ochłody lub zimą jako lodowisko – praca jako jedyna pokazała aranżacje przestrzeni we wszystkich porach roku.

Uznanie Sądu Konkursowego znalazło ciekawe rozwiązanie posadzki z wykorzystaniem starych płyt, uzupełnianych w procesie wykonania nowej posadzki, a także zagospodarowania szarej wody opadowej, świadczące o świadomym podejściu do zrównoważonego projektowania.

Uznanie w oczach Sądu Konkursowego znalazło także szczegółowo opracowane projekty indywidualnych mebli stałych-betonowych, uzupełnianych zaprojektowaną zielenią oraz mobilnych-aluminiowych. Meble miejskie zostały rozmieszczone w sposób przemyślany tworząc przyjemne enklawy na różne okazje. Dodatkowo enklawy te wydzielone zostały, przemyślaną pod kątem zmiany pór roku, całoroczną zielenią.

Sąd Konkursowy w zaleceniach wnosi jednak o zastosowanie drewna w częściach siedzisk dla ocieplenia miejskich mebli.”[1]

___2

II nagroda, w wysokości 15 000 zł, przypadła Anecie Faner

W pracy doceniono umiejętne strefowanie przestrzeni, przy jednoczesnym podkreśleniu ważnych osi widokowych. Na uznanie zasłużyło także rozwiązanie dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, ciekawie zaprojektowany pawilon oraz potraktowana z uwagą zieleń. „Wątpliwości wzbudziła jednak niewykorzystana przestrzeń w narożniku dziedzińca oraz zbyt duża powierzchnia kamiennej nawierzchni w centralnej części placu. Projekt posadzki nie zyskał uznania sędziów pomimo dobrej jakości zaproponowanych materiałów.” [2]


___3

III nagroda, w wysokości 10 000 zł, trafiła do pracowni Palmett

Jej walorem było „dyskretne rozwiązanie dostępu do wejścia A Zamku osób z niepełnosprawnościami, które nie stygmatyzuje, a na równi traktuje wszystkich. Praca dobrze przemyślana, nie pozostawia wielu wątpliwości. Ciekawie zaprojektowany pawilon dobrze wpisujący się w całość założenia, podkreślający tym samy osie, na których został zaprojektowany układ. Z dużą uwagą potraktowana projektowana zieleń w kontekście doboru gatunków, a także uwzględnienie przestrzeni dla miejskiej fauny. Wątpliwości budzi niewykorzystana przestrzeń w narożniku dziedzińca oraz zbyt duża powierzchnia kamiennej nawierzchni
w centralnej części placu. Projekt posadzki nie zyskał uznania sędziów pomimo dobrej jakości zaproponowanych materiałów”[3].

___
W konkursie wyróżniono ponadto pracę DA Dziuba Architekci za wpasowanie nowego obiektu w istniejący kontekst i nawiązanie relacji
z dostojnym gmachem Zamku oraz MPP za odważną i ciekawą formą architektoniczną pawilonu w formie kolumnady domykającej plac przed Zamkiem. Pomimo walorów, propozycje te nie stanowiły jednak kompleksowej odpowiedzi na potrzeby CK ZAMEK.


Zwycięska praca konkursowa stanie się podstawą projektu budowlanego i wykonawczego. Prace projektowe zamierzamy zakończyć w 2020 roku.

Wystawę pokonkursową, przedstawiającą projekty wszystkich uczestników II etapu konkursu można oglądać w Holu Wielkim CK ZAMEK od 14 października do 9 listopada 2019.

 

Sąd Konkursowy:

Przewodniczący: mgr inż. arch. Piotr Kostka Członek IARP, prezes SARP Oddział Poznań
Sędzia referent: mgr inż. arch. Anna Rybarczyk-Robak, TWP, Koalicja Święty Marcin

Członkowie:
mgr Zofia Starikiewicz: zastępca dyrektora CK ZAMEK
mgr inż. arch. Katarzyna Podlewska: zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, członek IARP
mgr Aleksandra Dolczewska: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
mgr inż. arch. Wojciech Krawczuk: Architekt IARP, członek SARP Oddział Poznań
dr Paweł Grobelny: projektant, specjalista w zakresie projektowania przestrzeni publicznych
Sędzia rezerwowy: mgr inż. arch. Jarosław Wroński : Członek IARP, członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Oddział Poznań

Konsultanci (bez prawa głosu):

mgr Andżelika Jabłońska-Macowicz, Centrum Otwarte, mgr inż. arch. Jakub Głaz, Centrum Otwarte

Sekretarz Konkursu (bez prawa głosu): mgr Magdalena Wypusz: Pracownik SARP Oddział Poznań


[1] cytat z opinii Sądu Konkursowego
[2]
 cytat z opinii Sądu Konkursowego
[3]
 cytat z opinii Sądu Konkursowego


FAQ

/  Co będzie się działo na Wspólnym Dziedzińcu?

Oto jak projektant pisze o głównych założeniach organizacji przestrzeni:

„Dziedziniec został pomyślany jako seria mniejszych przestrzeni o zróżnicowanej funkcji wytworzonych za pomocą zieleni, mebli i obiektów architektonicznych. Utrzymujemy otwartą część centralną - miejski plac o kamiennej nawierzchni powiązany ze strefą zadaszenia (sceny) pawilonu, który przez większą część roku stanowi element wodny - płytkie lustro z wodnymi dyszami. W strefie tej, po zamknięciu dopływu wody możliwe jest umiejscowienie krzeseł dla widowni (zakładamy wydarzenia do 200-300 osób) zwróconych w kierunku sceny pod dachem pawilonu, bądź umiejscowienie standów targu, czy stanowisk foodtrac­ków. W północno-zachodniej części dziedzińca za pomocą zieleńca wytwarzamy „wnękę” dedykowaną głównie przesiadywaniu i odpoczynkowi. Mobilne meble, w tym stoliki umożliwiają wykorzystanie tej strefy przez pracowników CK Za­mek jako miejsca na lunch czy spotkania na powietrzu. Otwartą strefę centralną ramuje od wschodu seria obiektów architektonicznych - rzeźbiarskich, kamien­nych mebli oraz nasadzenia drzew zapewniające cień. Południową część zakresu opracowania traktujemy jako aktywną, atrakcyjną wizualnie krawędź Dziedzińca - z licznymi nasadzeniami zieleni wysokiej i niskiej, małą architekturą (stojaki ro­werowe w ramach trzech placyków w zieleni, siedziska, inne), pomnikiem Enigmy i pawilonem umiejscowionym na styku otwartej centralnej części placu i pasażu przynależącego przestrzennie do ul. św. Marcin.
Główne wejścia na plac prowadzą od południowych naroży - wschodniego i za­chodniego, gdzie zlokalizowane są przejścia dla pieszych. Świadomie projekto­waliśmy widoki „wejściowe”, z atrakcyjną kompozycją planów architektury pa­wilonu i zielenią wysoką i niską. Od strony południowej projektujemy dostęp pieszy zawsze w otoczeniu zieleni jako przejścia pod koronami drzew i w relacji z architekturą Zamku - centralnie zlokalizowane pasaże w stosunku do wejść A i B. Również dojazd kołowy (dostawy dla pawilonu i CK Zamek, wydarzenia kul­turalne na placu) przewidzieliśmy od strony południowej (oznaczony na rysunku PZT) wykorzystując zaplanowany w pasie ulicy św. Marcin zjazd z jezdni. Drogę pożarową proponujemy poprowadzić z wjazdem od ul. Kościuszki, wzdłuż ele­wacji CK Zamek i wyjazdem na al. Niepodległości (oznaczono na rysunku PZT).”

 

/  Dlaczego powstanie pawilon?

W projekcie przebudowy dziedzińca przed Zamkiem zaproponowano pawilon, który stanowi punkt zapalny dla aktywności na placu - latem działając jako otwarta na plac kawiarnia, zadaszenie dla sceny wydarzeń kulturalnych czy przeprowadzanych warsztatów; zimą „doświetlając” i przez obecność jej użytkowników aktywizując przestrzeń dziedzińca mniej uczęszczaną ze względu na warunki atmosferyczne.

W galerii prezentujemy różne sposoby wykorzystania przestrzeni wokół pawilonu, zaproponowane w zwycięskiej pracy.

 

 

 


Events

Date
Categories
Participants