ZAMEK Culture Centre

Sensitive Images \ block II

W jesiennej odsłonie „Obrazów wrażliwych” przyjrzymy się praktykom budowania komitetów, nieformalnych wspólnot i płynnych sojuszy zawiązywanych w odpowiedzi na trudną i niesprawiedliwą rzeczywistość.

Niektórzy bohaterowie zaproponowanych filmów walcząc o swobody obywatelskie i widoczność istotnych dla nich spraw w przestrzeni publicznej tworzyli komitywy, których członkowie pozornie skrajnie się od siebie różnili. Inni, chcąc okazać solidarność z „bratnimi” krajami przyjmowali nieakceptowane przez rządzące reżimymilczące formy oporu. Również dziś, w świecie uporczywie rosnących postaw faszystowski, charakteryzujących się wrogim nastawieniem do inności, bycie razem oraz samoorganizacja mogą stanowić antidotum i zmieniać świat wokół. 

Skoro Jacek Kuroń nawoływał, aby „zamiast palić komitety, zakładać własne”, postanowiliśmy odnieść się do tego wezwania pokazując wybrane filmy oraz przy wsparciu zaproszonych aktywistek i krytyczek kultury zastanowić się co powyższe stwierdzenie może dziś dla nas oznaczać.

idea i program: Jakub Walczyk
dostępność: Ewelina Banaszek
projekt graficzny: Stwory Studio

Grafika: na środku znajduje się oko, a dokładniej różnokolorowa, jaskrawa źrenica i zarys górnej granicy oka przy użyciu jednej ciągłej kreski. W górnym lewym rogu napis: „Obrazy wrażliwe”, a na dolnej krawędzi „blok II: rozważania o dobrych komitetach”.

Nadchodzące wydarzenia

Date
Categories
Participants
Loading

Events

Date
Categories
Participants