ZAMEK Culture Centre

III DNI ANTYDYSKRYMINACJI \ „Budujemy dialog \ w klasie” \ warsztat metodyczny


W ramach III Dni Antydyskryminacji zapraszamy na warsztat metodyczny „Budujemy dialog w klasie”, organizowany przez Centrum Praktyk Edukacyjnych działającego w Centrum Kultury ZAMEK. Warsztaty potrwają od g. 12 do g. 15.30.

Warsztat poprowadzi dr Marcela Kościańczuk – autorka scenariusza z tomu Sprawiedliwość społeczna w „Poradniku metodycznym”.

Zapraszamy na warsztat metodyczny z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy w szkole. Warsztat będzie realizowany dla uczniów i uczennic jednej klasy. Na warsztat w roli obserwatorek i obserwatorów zapraszamy:
- nauczycielki i nauczycieli,
- edukatorów i edukatorki,
- osoby pracujące z młodzieżą,
- rodziców.

„Budujemy dialog w klasie” to warsztat realizowany przez Marcelę Kościańczuk w wielkopolskich szkołach, w ramach profilaktyki zachowań przemocowych. Jest ściśle powiązany z nauką wartości obywatelskich, wspólnej odpowiedzialności, nauki komunikacji i akceptacji różnorodności. Jedna część poświęcona zostanie działaniom z klasą. Druga będzie analizą w formie rozmowy z uczestniczkami i uczestnikami obserwującymi.

Cel warsztatu: zmniejszenie się przemocy rówieśniczej, zwiększenie otwartości na różnorodność i akceptacji różnic. Nauczyciele mogą dzięki warsztatom zdiagnozować potrzeby swoich wychowanków, zobaczyć ich trudności, a także zainspirować się w poszukiwaniu rozwiązań.

„Warsztat metodyczny” nawiązuje do publikacji Centrum Praktyk Edukacyjnych „Poradnik Metodyczny”, w której zaproponowaliśmy różnorodne działania z obszarów nazwanych: sprawiedliwość społeczna, życie niecodzienne, bunt wyobraźni, pamięć kulturowa. Mamy nadzieję, że gotowe scenariusze zajęć posłużą do inspiracji w pracy z różnymi grupami. Poradnik dostępny online na stronie cpe.ckzamek.pl

dr Marcela Kościańczuk – pracuje jako wykładowca UAM oraz psychoterapeutka w nurcie systemowo-ericksonowskim. Prowadzi warsztaty z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami. Jej praca badawcza obejmuje tematy powiązane z doświadczeniami wykluczenia, sytuacji mniejszościowej, przełamywania dyskryminacji. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat współpracy psychologów i działaczy społeczno-kulturowych w obszarze pracy z mniejszościami kulturowymi w Polsce.

Na wydarzenie obowiązują zapisy. Chętnych do wzięcia udziału w warsztacie prosimy o wiadomość z imieniem i nazwiskiem na adres mailowy zapisy.dniantydyskryminacji@gmail.com (w tytule wpisać należy DIALOG W KLASIE).

Istnieje możliwość otrzymanie zaświadczenia o uczestnictwie w warsztacie – przy zgłoszeniu prosimy o zamieszczenie informacji o chęci uzyskania w/w zaświadczenia.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants