ZAMEK Culture Centre

NIE HAŃBI, ALE… \ O PRACY W POLSCE XXI WIEKU debata II: „Praca – prawo, bezprawie, niejasny podmiot buntu”


Centrum Otwartej Humanistyki organizuje cykl publicznych dyskusji pod hasłem „Nie hańbi, ale… O pracy w Polsce XXI wieku”. Debaty dotyczyć będą prawa (i bezprawia) z pracą związanego, szans i zagrożeń pracy w Polsce, wartości pracy mierzonej przez rynek kapitalistyczny, znaczenia pracy w powojennej historii Polski, miejsca, jakie praca zajmuje w polskiej kulturze, związku pracy z godnością, a także katolickiej wykładni pracy. W cyklicznych spotkaniach udział wezmą pisarze, artyści sztuk wizualnych, autorzy reportaży, a także przedstawiciele i przedstawicielki ekonomii, prawa, socjologii, filozofii, historii kultury, literaturoznawstwa i religioznawstwa.

Anna Musiała – profesor nadzwyczajny dr hab. w Katedrze Prawa Pracy UAM w Poznaniu; członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (2016-2018), inicjatorka cyklu Ogólnopolskich Konferencji „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy” (od 2016 r.), współzałożycielka (wraz z prof. Przemysławem Czaplińskim) Centrum Humanistyki Otwartej. Zajmuje się problematyką zatrudnienia niepracowniczego i aksjologią prawa pracy. Opublikowała m.in. „Zatrudnienie niepracownicze” (2011), „Porozumienia zbiorowe jako źródło prawa pracy” (2013), „Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła” (2019).

Tezy do dyskusji:
Powszechnie w Polsce uważa się, że dążenia pracowników i pracodawców są sprzeczne. Czy rzeczywiście na relację pracownik-pracodawca należy patrzeć przez pryzmat wyzysku i – odpowiadającego mu po przeciwnej stronie – buntu? Czy polskie prawo pracy pozwala zobaczyć pracownika i pracodawcę razem, czy wyłącznie jako przeciwników?

Lektura rekomendowana:
Rafał Woś, „To nie jest kraj dla pracowników” / Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2017.

Jarosław Urbański – socjolog, działacz społeczny związany z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Inicjatywa Pracownicza. Autor m.in. książki „Prekariat i nowa walka klas” (2014) oraz licznych artykułów publicystycznych i naukowych, w tym dotyczących problematyki pracy i konfliktów społecznych.

Tezy do dyskusji:
Stosunki pracy mają charakter zmienny. Przedsiębiorcy zawsze szukają większego zysku poprzez obniżenie kosztów pracy – pogarszając wynagrodzenia lub/i warunki pracy. Standardy pracy są obchodzone bądź z naruszeniem prawa łamane. Działanie te z reguły dotykają nie wszystkich pracujących, groziłoby to bowiem załamaniem się porządku społecznego. Presja kapitału dotyczy głównie „pracy peryferyjnej” np. imigranckiej. Dzisiejsze państwo najczęściej odgrywa w tym wszystkim rolę nie egzekutora praw pracowniczych, ale często legitymizuje gorsze standardy pracy.

Lektura rekomendowana:
Guy Standing, „Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa” / Warszawa 2014

Rafał Woś – absolwent stosunków międzynarodowych i prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie w Hamburgu. Dziennikarz i publicysta ekonomiczny związany w latach 2009-2015 z „Dziennikiem Gazeta Prawna”, w latach 2015-2018 z tygodnikiem „Polityka”, a następnie z „Tygodnikiem Powszechnym”. Autor książek „Dziecięca choroba liberalizmu” (2014) i „To nie jest kraj dla pracowników” (2017). Wkrótce ukaże się jego nowa książka „Lewicę racz nam zwrócić Panie”.

Tezy do dyskusji:
1. Polska praca jest chora
2. Choroba ma charakter strukturalny - wiąże się z charakterem obecnej fazy rozwoju globalnego kapitalizmu
3. Przejawia się erozją czterech filarów tzw. socjaldemokratycznego/keynesowskiego kompromisu (prawo pracy, państwo dobrobytu, ubezpieczenia społeczne, związki zawodowe)
4. Wyzwanie polega na znalezieniu skutecznych sposobów odbudowy starych filarów lub stworzeniu nowych.

Lektura rekomendowana:
Gosta Esping Andersen, „Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu”. Przeł. Kazimierz W. Frieske / Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010

www.cho.amu.edu.pl

--------------------------------------------------

Grafika przedstawia niebieskie kontury siedzących rozmawiających z sobą osób. Tło jest błękitne przecinane u góry poprzecznymi szarfami z napisami: „Make the common future possible again” , „ Centrum Humanistyki Otwartej” oraz poniżej wizerunków siedzących osób tytuł cyklu: „ Cykl Debat: Nie hańbi, ale ...o pracy w Polsce XXI wieku.”

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants