ZAMEK Culture Centre

SERYJNI POECI #59 \ Roman Chojnacki, Michał Murowaniecki


Promocja tomów:  Roman Chojnacki, „Dla tego życia” (WBPiCAK i  Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Poznań 2018), Michał Murowaniecki, „Stratosfera” (WBPiCAK, Poznań 2018).

Michał Murowaniecki – autor zbiorów wierszy „Punctum” (2008), Spięcie (2010) i „Owoce noża” (2012). Laureat Dżonki – Nagrody Literackiej im. Stanisławy Zawiszanki (2008). Mieszka w Wiśniowej Górze.

Roman Chojnacki – poeta, krytyk literacki, autor scenariuszy teatralnych. Studia filologiczne odbył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Debiutował arkuszem poetyckim „Głos pierwszy” (1973, Witryna Poetycka Okręgowego Klubu Studentów „Od Nowa” w Poznaniu). Od 1973 r. związany był z poznańskimi teatrami studenckimi oraz z grupą poetycką „Od Nowa”. W latach 1980-1988 był sekretarzem literackim Państwowego Teatru Nowego w Poznaniu oraz współredaktorem czasopisma teatralnego „Zza kulis”. Wiersze, prace krytyczne, recenzje i teksty programowe młodej poezji lat 70. publikował w „Integracjach”, „Studencie” i „Akcencie”. W 1981 r. był przewodniczącym Koła Młodych przy poznańskim oddziale dawnego Związku Literatów Polskich. Po 13 grudnia 1981 r. publikował w obiegu niezależnym pod pseudonimem Ludwik Piechocki. W 1982 r. w ramach ogólnopolskiej akcji Służby Bezpieczeństwa i Wojskowej Służby Wewnętrznej powołany został do wojska i wcielony do karnej kompanii w Wojskowym Obozie Specjalnym w Rawiczu. W 1988 r. wyemigrował do Kanady, skąd powrócił do Polski w 2018 r.


Goście: Roman Chojnacki, Michał Murowaniecki
Prowadzenie: Piotr Śliwiński


Seryjni Poeci to cykl spotkań promujący książki ukazujące się w ramach Wielkopolskiej Biblioteki Poezji oraz Biblioteki Poezji Współczesnej.
Organizatorzy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury oraz CK ZAMEK.

------------------------------------------

Grafika przedstawia pionowy, czarny napis Seryjni Poeci na białym tle. Litera o zastąpiona jest czerwonym kołem.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants