ZAMEK Culture Centre

NIE HAŃBI, ALE… \ O PRACY W POLSCE XXI WIEKU \ debata I: „Teraźniejszość \ i przyszłość pracy \ w polskim kapitalizmie”

Centrum Humanistyki Otwartej organizuje cykl publicznych dyskusji pod hasłem „Nie hańbi, ale… O pracy w Polsce XXI wieku”. Debaty dotyczyć będą prawa (i bezprawia) z pracą związanego, szans i zagrożeń pracy w Polsce, wartości pracy mierzonej przez rynek kapitalistyczny, znaczenia pracy w powojennej historii Polski, miejsca, jakie praca zajmuje w polskiej kulturze, związku pracy z godnością, a także katolickiej wykładni pracy. W cyklicznych spotkaniach udział wezmą pisarze, artyści sztuk wizualnych, autorzy reportaży, a także przedstawiciele i przedstawicielki ekonomii, prawa, socjologii, filozofii, historii kultury, literaturoznawstwa i religioznawstwa.


Pierwsza debata – zatytułowana „Teraźniejszość i przyszłość pracy w polskim kapitalizmie” – odbędzie się 30 stycznia 2019.

moderator: prof. Przemysław Czapliński

W debacie wezmą udział:


dr hab. Rafał Jakubowicz (ur. 1974) – absolwent Wydziału Wychowania Plastycznego oraz Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ASP, a także Wydziału Neofilologii UAM (specjalność: hebraistyka). Prowadzi Pracownię Sztuki w Przestrzeni Społecznej UAP. Członek OZZ Inicjatywa Pracownicza. W 2014 roku zrealizował projekt „Płyta” poświęcony pamięci Marcela Szarego (CSW Kronika). Autor artykułu „Robotnicyzm. Sztuka w ujęciu radykalnym”. Przepracował dwanaście lat w przemyśle edukacyjnym na umowach śmieciowych

Szczepan Kopyt -poeta, muzyk. Za książkę „z a b i c” (2016) otrzymał Nagrodę – Stypendium im. Stanisława Barańczaka (2018). Ostatnio wydał wybór wierszy „wypisy dla klas pracujących” (2017), który ukazał się także w języku słowackim – „Čítanka pre pracujúce triedy” (2018) – w przekładzie Kristíny Karabovej. Jako muzyk współpracuje m.in. z Piotrem Kowalskim (Kopyt/Kowalski) i Teatrem Ósmego Dnia. Performuje techno z maszyn pod szyldem cult of hips.


 prof. Grażyna Krzyminiewska - prof. zw. dr hab. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownik Katedry Socjologii i Etyki Gospodarczej. Zainteresowania badawcze: socjoekonomia, kultura ekonomiczna, kulturowe aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego.

 Jacek Silskiw lutym 1989 roku wprowadził w Polsce telewizję satelitarną na skalę masową. Jest autorem zmian w prawie, takich jak likwidacja podatku akcyzowego od sprzętu satelitarnego (1996), a ostatnio (2013) wprowadzenie obowiązku budowy instalacji teletechnicznej w budynkach wielorodzinnych. Prezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, ale też inicjator założenia tej organizacji oraz Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Stowarzyszenia KRAV-MAGA Polska i wielu innych

Anna Wiatr – doktor socjologii, badaczka jakościowa, reportażystka. Autorka książek „Pomiędzy życiem a śmiercią. Opowieść o tożsamości i umieraniu” (Zakład Wydawniczy Nomos, 2013) i „Betrojerinki. Reportaże o pracy opiekuńczej i (bez)nadziei” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2017). Współpracuje z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, prowadząc badania społeczne i badania typu design research (wspierające projektowanie usług i rozwiązań).kuratorzy cyklu: prof. Anna Musiała, prof. Przemysław Czapliński 
organizatorzy: Centrum Humanistyki Otwartej, CK ZAMEK

www.cho.amu.edu.pl

biografie panelistów, abstrakty wystąpień, lektury

------------------------------------------------------

Grafika przedstawia niebieskie kontury siedzących rozmawiających z sobą osób. Tło jest błękitne przecinane u góry poprzecznymi szarfami z napisami: „Make the common future possible again” , „ Centrum Humanistyki Otwartej” oraz poniżej wizerunków siedzących osób tytuł cyklu: „ Cykl Debat: Nie hańbi, ale ...o pracy w Polsce XXI wieku.”

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants