ZAMEK Culture Centre

TERAŹNIEJSZOŚĆ \ I CIĄGI DALSZE


Goście: Roman Kubicki, Błażej Warkocki, Ewa Wójtowicz
Prowadzenie: Anna Musiała

Promocja książki „Prognozowanie teraźniejszości. Myślenie z wnętrza kryzysu” (red.: Przemysław Czapliński, Joanna B. Bednarek).
Książka traktuje o tym, jak społeczeństwo ryzyka, by posłużyć się efektowną formułą Ulricha Becka, ustępuje przed ryzykiem życia w społecznościach opartych na reaktywności i resentymencie. Można wzruszyć ramionami i powiedzieć: nic nowego. Wszak pojęcie kryzysu i jego doświadczenie jest wpisane w kulturę Zachodu (dla niektórych myślicieli było i jest jej stanem organicznym), zawsze jednak poczuciu przesilenia towarzyszyły środki zaradcze, dające nadzieję na jej uzdrowienie.
Pytanie, co można zrobić z widmem kryzysu krążącym dziś, nurtuje autorki i autorów tego znakomitego i przemyślanego zbioru esejów. W Prognozowaniu teraźniejszości dominuje wieloaspektowy ogląd, w którym spojrzenie na procesy ekonomiczne krzyżują się z refleksją kulturoznawczą, a śledzenie napięć ideologicznych sprzęga się z ruchem emocji i wyobraźni.
Nie jest to monografia z zakresu mgławicowej futurologii, ale studium tego, co już nas spotkało, a wciąż jest niedostatecznie wypowiedziane i dopowiedziane. Studium pod każdym względem poruszające. / prof. Mariusz Czubaj /

Events

Date
Categories
Participants