ZAMEK Culture Centre

POCHWAŁA WOLNOŚCI / Kazanie II - Danuta Przywara

Warunkiem brzegowym przetrwania jest wolność myśli i wolność ekspresji. Tylko za pośrednictwem gwarantowanej wolności słowa możemy definiować i negocjować własne i cudze granice, potrzeby, wartości, prawa, obowiązki, cele i marzenia. W cyklu kazań, odbywających się w przestrzeni wystawy „Wolność to dopiero początek”  postanowiliśmy przyjrzeć się – z różnych perspektyw – najważniejszym pojęciom i ideom związanym z wolnością. Do ich wygłoszenia zaprosiliśmy: literaturoznawcę i historyka literatury prof. Piotra Śliwińskiego (23.10.), Prezesa Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka –  Danutę Przywarę (6.11.) oraz filozofkę –  prof. Agatę Bielik-Robson (20.11.).

Danuta Przywara – socjolog, Prezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Pracowała w biurze projektowym i instytucie resortowym budownictwa przemysłowego następnie w Instytucie Psychologii PAN. W okresie 1. „Solidarności” była mediatorem w  Komisji Interwencji i Mediacji Regionu Mazowsze NSZZ “Solidarność”. Od 1982 r. członek Komitetu Helsińskiego w Polsce (w okresie działalności podziemnej współautorka części jego  raportów). W 1989 r. współzałożycielka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i członek jej zarządu  początkowo jako sekretarz,  następnie jako wiceprezes, a od 2008 r. Prezes Zarządu HFPC. Ekspert w zakresie monitoringu przestrzegania praw człowieka, wykładowca i trener prowadzonych przez HFPC szkoleń w zakresie umiejętności skutecznego działania w obszarze praw człowieka dla odbiorców z Polski oraz krajów Wspólnoty Niepodległych Państw.
Członkini  Rady Domu Spotkań z Historią (od 2006 r.), Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości (od 2010 r.), Komitetu Wykonawczego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia Europejska – Rosja (od 2011 r.).
Odznaczona: Krzyżem Kawalerskim (2003 r.) i Oficerskim (2011 r.) Orderu Odrodzenia Polski za działania na rzecz praw i wolności człowieka, Odznaką „Bene Merito” (2011 r.) przyznawaną przez Ministra Spraw Zagranicznych RP za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej, Nagrodą im. Jerzego Zimowskiego przyznawana przez Instytut Spraw Publicznych(2013), Dyplomem Moskiewskiej Grupy Helsińskiej za osobisty wkład w rozwój ruchu na rzecz praw człowieka w Rosyjskiej Federacji (2016) oraz Odznaką Zasłużonego dla Wymiaru Sprawiedliwości Krajowej Rady Sądownictwa (2017).

Przeczytaj tekst Tomasza Stawiszyńskiego „Przeciw czcicielom boga Rahu”

Wydarzenie jest częścią programu towarzyszącego wystawie „Wolność to dopiero początek”.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants