ZAMEK Culture Centre

POCHWAŁA WOLNOŚCI / „Wolność – historie wewnętrzne” - warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli (klas VI-VIII i szkół średnich)

Podczas warsztatów zaproponujemy pomysł na przeprowadzenie lekcji w przestrzeni  prezentowanej w Centrum Kultury ZAMEK wystawy „Wolność to dopiero początek”. Wystawa przybliża 12 postaci – społeczników, którzy tuż po odzyskaniu niepodległości skupili się na budowaniu idei wspólnoty, dbającej o równość szans wszystkich obywateli, a przed wszystkim na udzielaniu wsparcia najsłabszym. Wszyscy wpłynęli na swoją epokę. Różnili się od siebie pochodzeniem, zainteresowaniami, wykształceniem, pozycją społeczną i poglądami. Jednak łączyła ich pasja: chcieli zmieniać rzeczywistość, realizowali swoje koncepcje, nie wahali się wojować z normami kulturowymi. Nie obchodziły ich rygory obyczajowe. Byli niepokorni. Pochłaniały ich idee.


Mieli wiele do zrobienia. Realizowali swoje idee społecznikowskie – niektóre utopijne, inne pragmatyczne. Pragnęli zmienić sposób funkcjonowania szkół, fabryk, szpitali, a nawet sklepów. Planowali zbudować jasne mieszkania. Chcieli urealnić wizje literackie. Wierzyli, że jest to możliwe, skoro właśnie spełniły się marzenia o odzyskaniu niepodległości.Zaproszenie do wzięcia udziału warsztatach kierujemy szczególnie do nauczycieli i nauczycielek: języka polskiego, etyki, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawców i wychowawczyń klas. Po warsztatach na www.ckzamek.pl opublikujmy scenariusz lekcji.

Joanna Roszak – doktor nauk humanistycznych, nauczycielka dyplomowana z wieloletnim stażem, uczy języka polskiego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu. Adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, poetka i inicjatorka wielu innowacyjnych akcji dla młodzieży szkolnej (w 2017 r. m.in. konkurs dla młodzieży szkolnej Wielkopolski „Narysujmy pokój. Wiersze w komiksie”, „Pokaż metkę: wołanie o sprawiedliwy handel”). Współfundatorka i wiceprezeska Fundacji Józefa Rotblata. Ostatnio wydała „Miejsce i imię. Poeci niemieckojęzyczni żydowskiego pochodzenia” oraz „Słyszysz? Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy Wronieckiej”. Dwukrotnie wyróżniona w ramach Nagrody im. Ireny Sendlerowej dla nauczycieli, którzy naprawiają świat (2016, 2017). Propagatorka edukacji na rzecz pokoju.

Współpraca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Zapisy: https://odnpoznan.pl/produkt,pl,warsztaty-metodyczne,665.html


Events

Date
Categories
Participants