ZAMEK Culture Centre

POCHWAŁA WOLNOŚCI / „Wolność – historie wewnętrzne” - warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli (klas VI-VIII i szkół średnich)

Podczas warsztatów zaproponujemy pomysł na przeprowadzenie lekcji w przestrzeni  prezentowanej w Centrum Kultury ZAMEK wystawy „Wolność to dopiero początek”. Wystawa przybliża 12 postaci – społeczników, którzy tuż po odzyskaniu niepodległości skupili się na budowaniu idei wspólnoty, dbającej o równość szans wszystkich obywateli, a przed wszystkim na udzielaniu wsparcia najsłabszym. Wszyscy wpłynęli na swoją epokę. Różnili się od siebie pochodzeniem, zainteresowaniami, wykształceniem, pozycją społeczną i poglądami. Jednak łączyła ich pasja: chcieli zmieniać rzeczywistość, realizowali swoje koncepcje, nie wahali się wojować z normami kulturowymi. Nie obchodziły ich rygory obyczajowe. Byli niepokorni. Pochłaniały ich idee.


Mieli wiele do zrobienia. Realizowali swoje idee społecznikowskie – niektóre utopijne, inne pragmatyczne. Pragnęli zmienić sposób funkcjonowania szkół, fabryk, szpitali, a nawet sklepów. Planowali zbudować jasne mieszkania. Chcieli urealnić wizje literackie. Wierzyli, że jest to możliwe, skoro właśnie spełniły się marzenia o odzyskaniu niepodległości.Zaproszenie do wzięcia udziału warsztatach kierujemy szczególnie do nauczycieli i nauczycielek: języka polskiego, etyki, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawców i wychowawczyń klas. Po warsztatach na www.ckzamek.pl opublikujmy scenariusz lekcji.

Joanna Roszak – doktor nauk humanistycznych, nauczycielka dyplomowana z wieloletnim stażem, uczy języka polskiego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu. Adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, poetka i inicjatorka wielu innowacyjnych akcji dla młodzieży szkolnej (w 2017 r. m.in. konkurs dla młodzieży szkolnej Wielkopolski „Narysujmy pokój. Wiersze w komiksie”, „Pokaż metkę: wołanie o sprawiedliwy handel”). Współfundatorka i wiceprezeska Fundacji Józefa Rotblata. Ostatnio wydała „Miejsce i imię. Poeci niemieckojęzyczni żydowskiego pochodzenia” oraz „Słyszysz? Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy Wronieckiej”. Dwukrotnie wyróżniona w ramach Nagrody im. Ireny Sendlerowej dla nauczycieli, którzy naprawiają świat (2016, 2017). Propagatorka edukacji na rzecz pokoju.

Współpraca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Zapisy: https://odnpoznan.pl/produkt,pl,warsztaty-metodyczne,665.html


This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants