ZAMEK Culture Centre

CONSERVATION \OF THE EAST WING \OF THE CASTLE\ access paths

przejdź do podstrony

Rozpoczęliśmy proces konserwacji reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego Zamku Cesarskiego w Poznaniu. Poniżej kilka przydatnych informacji o tym, jak wejść do Zamku podczas renowacji.

informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Wejście A (z przesuwnymi, szklanymi drzwiami), wejście dla osób z niepełnosprawnościami (Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956), pozostają bez zmian – jak zresztą cała zmodernizowana (nowa) część Zamku. Przypominamy również o wejściu C (od strony Ogrodu Zamkowego i Teatru Animacji), którym można wejść do ciągle dostępnego korytarza północnego I piętra, Holu Balkonowego i na balkon. Wejście B (od strony parkingu) oraz część parkingu nie będą dostępne.

Do zamkowych biur, sekretariatu i części administracyjnej, zlokalizowanych na 1. piętrze można dostać poprzez wejście od strony Dziedzińca Różanego (mała klatka schodowa), za pośrednictwem schodów lub windy. Winda jest jednak mała i wąska (mieści tyko 3 osoby), w związku z czym nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Centrum Kultury ZAMEK otrzymało ponad 14 milionów złotych dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach priorytetu VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” na zgłoszony do konkursu projekt: „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego Zamku Cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”. Celem projektu jest „Ochrona, zachowanie, adaptacja i udostępnianie na cele kulturalne zabytkowych przestrzeni dawnego Zamku Cesarskiego w Poznaniu”.

Events

Date
Categories
Participants