ZAMEK Culture Centre

„Moc truchleje. Wielogłos o polskim katolicyzmie”


„Moc truchleje. Wielogłos o polskim katolicyzmie”
Wstęp i redakcja:
Przemysław Czapliński, projekt graficzny: Marcin Markowski

1050. rocznica przyjęcia przez nasz kraj chrztu stała się w Centrum Kultury ZAMEK pretekstem do przyjrzenia się współczesnej tożsamości Polaków. Jak chrześcijaństwo wpłynęło na to, kim obecnie jesteśmy? Jak Kościół Katolicki determinuje nasze życie społeczne? Te pytania były punktem wyjścia do skonstruowania interdyscyplinarnego programu #1050. Jego oś stanowił cykl debat, ułożony przez prof. Przemysława Czaplińskiego. Dokonanie przez niego wyboru tematów i rozmówców było gwarantem ciekawych i otwierających na różne perspektywy dyskusji dotyczących relacji Kościoła Katolickiego i polityki społecznej, kultury, ekologii i państwa.

„Niniejsza książka – pisze prof. P. Czapliński we wstępie  –  powstała  z przekonania, że w trakcie obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski nie może zabraknąć ryzyka. Nie chodziło przy tym o demonstracje czy kontrdemonstracje, lecz o ryzyko pytań i wyrazistych odpowiedzi. (…). Większość sporów o Kościół toczonych jest albo ze złą wiarą, albo z nadmiarem dobrej. Skoro jednak słowo „katolik” wzięte z greki oznacza „uniwersalny”, „powszechny”, „ogólny”, organizatorzy postanowili właśnie „powszechność” potraktować jako wartość nadrzędną. Dlatego wśród gości znaleźli się duchowny-teolog i teolog-eksduchowny, teolożki feministki i religioznawca, teatrolog i historyczka sztuki, specjalistka w zakresie prawa karnego oraz dwufakultetowy specjalista od prawa i od sztuki. Taki zestaw gości umożliwił pomieszanie dziedzin, poglądów i emocji – spotkanie ateistów z katolikami, gniewnie odwróconych od Kościoła z gniewnie zwróconymi ku niemu”.
Teksty zebrane w tej publikacji nie są jednak zapisem debat (często burzliwych), ale sformułowaniem stanowiska: poświęcone są zagadnieniom, które Dyskutanci uznali  za najważniejsze dla siebie w ramach tematu dyskusji.

----------------------------------

Grafika przedstawia czarno-białą okładkę książki. Na białym tle rozsiane są czarne krzyże i tytuł:

„Moc truchleje. Wielogłos o polskim katolicyzmie”
Wstęp i redakcja:
 Przemysław Czapliński

Moc truchleje. Wielogłos o polskim katolicyzmie

Events

Date
Categories
Participants