ZAMEK Culture Centre

KSIĘGARNIA – MIĘDZY BIZNESEM \ A KULTURĄ \ warsztaty dla księgarzy


Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu zaprasza na dwudniowe warsztaty dla właścicieli lub pracowników niesieciowych księgarń (księgarń kameralnych).  Warsztaty odbywają się w ramach Festiwalu Fabuły.

Warsztaty mają na celu wypracowanie nowych metod zarządzania księgarnią z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Wychodzimy z założenia, że księgarnia to biznes, który ma generować zyski, ale jednocześnie jest to często (zwłaszcza w mniejszych miejscowościach) ośrodek życia kulturalnego i społecznego. Wypracowane metody i propozycje działań mają na celu wspomóc księgarzy w doskonaleniu modelu biznesowego, analizowaniu jego dynamiki oraz wskazać, jak księgarze mogą pozyskiwać środki finansowe, wspierające działania kulturalne.

ZAPISY

Program warsztatów:

25.05.2018 (piątek), g. 12-17 / Sala Prób
CK ZAMEK
Współpraca: Bookowski. Księgarnia w Zamku, NU Fundation
Na zgłoszenia czekamy do 15.05.

Warsztaty rozpoczną się od prezentacji księgarń i ich modeli biznesowych, strategii zarządzania, zatrudniania pracowników, otoczenia biznesowego i problemów utrudniających codzienne funkcjonowanie i rozwój księgarni. W części analitycznej omówimy przedstawione problemy, a potem w części praktycznej będziemy wyciągać wnioski, stawiać pytania, przeprowadzać diagnozy, badać potrzeby i poszukiwać rozwiązań.

Warsztaty poprowadzą specjaliści zajmujący się komunikacją, promocją, pracą z odbiorcami i tworzeniem strategii rozwoju, na podstawie scenariusza przedyskutowanego z organizatorami. Ich efektem będzie wypracowanie nowych narzędzi pracy dla księgarń oraz nabycie umiejętności elastycznego zarządzania i przekształcania do potrzeb rynku modelu biznesowego.

26.05.2018 (sobota), g. 10-14 / Sala Prób
CK ZAMEK

Współpraca: Bookowski. Księgarnia w Zamku, NU Fundation
Na zgłoszenia czekamy do 15.05.


Warsztat instruktażowo-doradczy w dwóch częściach:

- poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania: jak prawidłowo wypełniać wnioski ministerialne, jak i gdzie ubiegać się o dotacje z budżetu miasta czy województwa – możliwości, poszukiwanie i wskazywanie programów dotacyjnych, podstawy fundraisingu, nawiązywanie partnerstw i działania partnerskie umożliwiające wypracowanie zysku.
- strategia marketingowa dla księgarni: jak stworzyć strategię marketingową w kontekście określonych grup docelowych i jak ją wdrażać w życie?

Prowadzący:
Anna Sacha, Mikołaj Maciejewski, Agata Wittchen-Barełkowska

dr Agata Wittchen-Barełkowska
– filolog polski, teatrolog, dziennikarz, pedagog. Od ponad 10 lat jest organizatorem i producentem wydarzeń kulturalnych oraz zajmuje się komunikacją i promocją kultury. Współpracowała z wiodącymi instytucjami kultury w Polsce i za granicą; głównym obszarem jej działań jest komunikacja – wspiera organizacje, instytucje, firmy i klientów indywidualnych w poprawnym i skutecznym komunikowaniu się. Planowała i wdrażała strategie komunikacji dla Teatru Nowego w Poznaniu i International Cochran Piano Competition. Pracuje z indywidualnymi klientami jako trener języka polskiego, prowadzi warsztaty dotyczące zabierania głosu, przemawiania i strategii konwersacyjnych. Wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  
Absolwentka Szkoły Przywódców Instytutu Wolności oraz kursu CFR dla profesjonalnych fundraiserów organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu. Jest współzałożycielem NU Foundation, organizacji pozarządowej zajmującej się wspieraniem kultury poprzez transfer wiedzy ze środowiska biznesowego. W ramach aktywności związanych z NU prowadzi warsztaty i szkolenia z komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, zarządzania projektami, pracy z odbiorcą, pozyskiwania środków. Wspiera organizacje w opracowywaniu strategii rozwoju i ich konsekwentnym wdrażaniu.

Mikołaj Maciejewski – kulturoznawca, koordynator i producent wydarzeń artystycznych. Ukończył studia na kierunku Zarządzanie Instytucjami Kultury w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Przez wiele lat związany z fundacją poznańskiego festiwalu Malta. Od stycznia 2012 roku pracuje w Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk na stanowisku producenta i koordynatora programu Stary Browar Nowy Taniec; od 2016 roku jest pełnomocnikiem zarządu fundacji i odpowiada także za formalną i administracyjną stronę jej działalności. Swoją wiedzę z zakresu „audience development” i komunikacji z odbiorcą zdobywał uczestnicząc w wielu konferencjach i szkoleniach w Polsce, Europie i Azji. W 2015 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem było stworzenie podręcznika dobrych praktyk z zakresu pracy z widownią. Uczestnik czwartej edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Jeden z kilkunastu polskich alumnów Atelier for Young Festival Managers. Jest współzałożycielem NU Foundation.

Udział w warsztatach jest bezpłatny

Liczba miejsc – ograniczona


Osobom spoza Poznania oferujemy nocleg w pokojach gościnnych CK ZAMEK (pokoje 2-osobowe). Wszystkich uczestników zapraszamy do wzięcia udziału w gali wręczenia Poznańskiej Nagrody Literackiej.

Warunkiem udziału w warsztatach jest przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego.
O zakwalifikowaniu do wzięcia udziału w warsztatach zawiadomimy drogą mailową.

zapisy


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants