ZAMEK Culture Centre

OTWARTE SEMINARIUM \ Seniorzy i młodzież \ w edukacji kulturowej


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
na otwarte seminarium „Seniorzy i młodzież w edukacji kulturowej. Co powinniśmy wiedzieć o projektowaniu działań ze względu na grupę wiekową?”. Seminarium jest organizowane przez Centrum Praktyk Edukacyjnych w ramach cyklu Warsztaty konkursowe 2018”.

Spotkanie będzie poświęcone specyfice planowania działań edukacyjnych dla różnych grup wiekowych.

__ Jak pracować edukacyjnie i animacyjnie z młodzieżą i seniorami?

__ Co brać pod uwagę, przygotowując projekty kierowane do młodzieży i seniorów?

__ Skąd czerpać wiedzę na temat specyfiki tych grup wiekowych?

Podczas seminarium będziemy gościć:

dr hab. Małgorzatą Rosalską  pedagoga, doradcę zawodowego, adiunkta w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, ambasadorkę EPALE, specjalistkę w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, polityki rynku pracy, edukacji dorosłych i polityki oświatowej;

dr Ninę Woderską  pedagoga, wykładowcę w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu i Studium Kształcenia Kadr, ambasadorkę EPALE, pracownika Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu oraz trenera w Stowarzyszeniu Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO.

Spotkanie poprowadzi dr Marta Kosińska (badaczka Centrum Praktyk Edukacyjnych, kulturoznawczyni, adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną
na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, ambasadorka EPALE).

Czas trwania: 3 godziny

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt mailowy: zgloszenia@cpe.poznan.pl

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants