ZAMEK Culture Centre

OTWARTE SEMINARIUM \ Seniorzy i młodzież \ w edukacji kulturowej


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
na otwarte seminarium „Seniorzy i młodzież w edukacji kulturowej. Co powinniśmy wiedzieć o projektowaniu działań ze względu na grupę wiekową?”. Seminarium jest organizowane przez Centrum Praktyk Edukacyjnych w ramach cyklu Warsztaty konkursowe 2018”.

Spotkanie będzie poświęcone specyfice planowania działań edukacyjnych dla różnych grup wiekowych.

__ Jak pracować edukacyjnie i animacyjnie z młodzieżą i seniorami?

__ Co brać pod uwagę, przygotowując projekty kierowane do młodzieży i seniorów?

__ Skąd czerpać wiedzę na temat specyfiki tych grup wiekowych?

Podczas seminarium będziemy gościć:

dr hab. Małgorzatą Rosalską  pedagoga, doradcę zawodowego, adiunkta w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, ambasadorkę EPALE, specjalistkę w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, polityki rynku pracy, edukacji dorosłych i polityki oświatowej;

dr Ninę Woderską  pedagoga, wykładowcę w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu i Studium Kształcenia Kadr, ambasadorkę EPALE, pracownika Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu oraz trenera w Stowarzyszeniu Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO.

Spotkanie poprowadzi dr Marta Kosińska (badaczka Centrum Praktyk Edukacyjnych, kulturoznawczyni, adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną
na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, ambasadorka EPALE).

Czas trwania: 3 godziny

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt mailowy: zgloszenia@cpe.poznan.pl

Events

Date
Categories
Participants