ZAMEK Culture Centre

PROJEKTOWANIE DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH \ Z RÓŻNYMI GRUPAMI WIEKOWYMI \ warsztaty CPE


Warsztat „Projektowanie działań animacyjnych z różnymi grupami wiekowymi” poświęcony będzie projektom międzypokoleniowym oraz dostarczy praktycznych narzędzi integrujących różne grupy wiekowe.

prowadzenie: Katarzyna Wala / Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"

Marzec i kwiecień to bardzo intensywny czas dla uczestników konkursu „Współdziałanie w kulturze”.

Autorki/Autorzy projektów zakwalifikowanych do II etapu będą dopracowywać swoje projekty z zespołem badawczym Centrum Praktyk Edukacyjnych oraz wezmą udział w cyklu szkoleń ‒ „Warsztaty konkursowe 2018”.

Obejmie on następujące obszary tematyczne: projektowanie działań animacyjnych z dziećmi i młodzieżą, praca z różnymi grupami wiekowymi, działania ze społecznością lokalną i odkrywanie potencjału miejsca, praca z osobami z niepełnosprawnościami, działania antydyskryminacyjne.

Każdy warsztat trwa 4 godziny

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants