ZAMEK Culture Centre

JAK ODKRYĆ POTENCJAŁ MIEJSCA I DZIAŁAĆ TWÓRCZO ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ \ warsztaty CPE


Warsztat „Jak odkryć potencjał miejsca i działać twórczo ze społecznością lokalną” skupiony będzie wokół zagadnień pracy ze społecznością lokalną związaną z konkretnym miejscem z uwzględnieniem jego tożsamości, historii oraz folkloru.

prowadzenie: Maja Dobiasz-Krysiak / Centrum Edukacji Obywatelskiej

Marzec i kwiecień to bardzo intensywny czas dla uczestników konkursu „Współdziałanie w kulturze”.

Autorki/Autorzy projektów zakwalifikowanych do II etapu będą dopracowywać swoje projekty z zespołem badawczym Centrum Praktyk Edukacyjnych oraz wezmą udział w cyklu szkoleń ‒ „Warsztaty konkursowe 2018”.

Obejmie on następujące obszary tematyczne: projektowanie działań animacyjnych z dziećmi i młodzieżą, praca z różnymi grupami wiekowymi, działania ze społecznością lokalną i odkrywanie potencjału miejsca, praca z osobami z niepełnosprawnościami, działania antydyskryminacyjne.

Każdy warsztat trwa 4 godziny

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants