ZAMEK Culture Centre

JAK ODKRYĆ POTENCJAŁ MIEJSCA I DZIAŁAĆ TWÓRCZO ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ \ warsztaty CPE


Warsztat „Jak odkryć potencjał miejsca i działać twórczo ze społecznością lokalną” skupiony będzie wokół zagadnień pracy ze społecznością lokalną związaną z konkretnym miejscem z uwzględnieniem jego tożsamości, historii oraz folkloru.

prowadzenie: Maja Dobiasz-Krysiak / Centrum Edukacji Obywatelskiej

Marzec i kwiecień to bardzo intensywny czas dla uczestników konkursu „Współdziałanie w kulturze”.

Autorki/Autorzy projektów zakwalifikowanych do II etapu będą dopracowywać swoje projekty z zespołem badawczym Centrum Praktyk Edukacyjnych oraz wezmą udział w cyklu szkoleń ‒ „Warsztaty konkursowe 2018”.

Obejmie on następujące obszary tematyczne: projektowanie działań animacyjnych z dziećmi i młodzieżą, praca z różnymi grupami wiekowymi, działania ze społecznością lokalną i odkrywanie potencjału miejsca, praca z osobami z niepełnosprawnościami, działania antydyskryminacyjne.

Każdy warsztat trwa 4 godziny

Events

Date
Categories
Participants