ZAMEK Culture Centre

PROJEKTOWANIE DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH \ Z DZIEĆMI \ I MŁODZIEŻĄ \ warsztaty CPE


Warsztat Projektowanie działań animacyjnych z dziećmi i młodzieżą” poświęcony będzie projektom animacyjnym i edukacyjnym, których grupami odbiorczymi będą dzieci oraz młodzież.
prowadzenie: Maja Brzozowska / Instytut Socjologii UAM


Marzec i kwiecień to bardzo intensywny czas dla uczestników konkursu „Współdziałanie w kulturze”.

Autorki/Autorzy projektów zakwalifikowanych do II etapu będą dopracowywać swoje projekty z zespołem badawczym Centrum Praktyk Edukacyjnych oraz wezmą udział w cyklu szkoleń ‒ „Warsztaty konkursowe 2018”.

Obejmie on następujące obszary tematyczne: projektowanie działań animacyjnych z dziećmi i młodzieżą, praca z różnymi grupami wiekowymi, działania ze społecznością lokalną i odkrywanie potencjału miejsca, praca z osobami z niepełnosprawnościami, działania antydyskryminacyjne.

Każdy warsztat trwa 4 godziny

Events

Date
Categories
Participants