Centrum Kultury Zamek

LOST HORIZON \ Daniła Tkaczenko


Wystawa „Lost Horizon”wizualizuje utopię budowania idealnego świata. A raczej na wpół zapomniane ślady i ruiny tej utopii: pomniki i obiekty, które symbolicznie potwierdzały postęp techniczny i postęp komunistycznej przyszłości. Daniła Tkaczenko  zamyka je na fotografiach w suprematystycznej formie czarnego kwadratu, odnoszącej się do „Czarnego kwadratu na białym tle” Kazimierza Malewicza, wczesnej rosyjskiej awangardy i początków sowieckiej utopii. Radykalne odrzucenie starego i wiara w początek nowego porządku, poświęconego wyzwolonemu człowiekowi, jednoczy estetyczny projekt rosyjskiej awangardy i polityczny projekt radzieckiej potęgi, ukazując go jako ucieleśnienie utopii. Utopii postrzeganej dzisiaj jako miejsce nieobecne, miejsce znikąd (za greckim outopos: ou – nie, topos – miejsce, nie-miejsce; miejsce nieistniejące).

Daniła Tkaczenko jest absolwentem Szkoły Fotografii i Multimediów im. A. Rodczenki w Moskwie. Zdobył I nagrodę w konkursie World Press Photo 2014 w kategorii Portret za serię „Escape” oraz European Publishers Award for Photography w 2015 roku za cykl „Restricted Areas”. W 2017 roku Tkaczenko został finalistą nagrody Kandinsky Prize. Mieszka i pracuje w Moskwie. To pierwsza indywidualna wystawa tego artysty w Polsce.Współpraca redakycjna

Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy