ZAMEK Culture Centre

III NIEKONGRES ANIMATORÓW KULTURY \ „Czy samorządowcy potrzebują animatorów kultury? Obszary współpracy przy kreowaniu lokalnych polityk kulturalnych” \ debata


Czy w planowaniu rozwoju gmin przewidziana jest istotna rola animacji kultury? Czy lokalne dokumenty strategiczne biorą pod uwagę kulturę jako narzędzie zmiany? Jeżeli tak, czy przekłada się to na gminne budżety i wydawanie środków publicznych? Czy do tworzenia i realizacji oferty kulturalnej bazującej na eventach i festiwalach potrzebny jest animator kultury, czy może wystarczy sprawny urzędnik-menedżer? Czy w procesie partycypacji społecznej animatorzy są partnerem do rozmów, czy wykonawcą usług publicznych?

Debata Forum Kraków będzie prowadzona w gronie samorządowców oraz badaczy lokalnych polityk kulturalnych. Będziemy rozmawiać o efektywnych narzędziach wsparcia samorządowych instytucji kultury, tworzeniu infrastruktury sprzyjającej animacji i edukacji kulturowej oraz roli niezależnych animatorów w rozwoju środowisk lokalnych.

prowadzący: Tomasz Ignalski
uczestnicy: Beata Moskal-Słaniewska – prezydentka Świdnicy, Darius z Skrobol –burmistrz Pszczyny, Joanna Cichocka-Gula – wiceprezydentka Sopotu, Krzysztof Komorski – zastępca prezydenta Lublina, Karolina Zowczak – wójtka gminy
Osieck, Artur Celiński – DNA Miasta
wstęp: Rafał Matyja

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants