ZAMEK Culture Centre

III NIEKONGRES ANIMATORÓW KULTURY \ „Samorządowcy \ i animatorzy. Siła współpracy?” \ debata otwarcia


Czy istnieje dialog pomiędzy włodarzami jednostek samorządu terytorialnego i lokalnymi działaczami, społecznikami, animatorami – ludźmi, którzy są oddani pracy na rzecz kultury i z pozytywistycznym zapałem dążą do istotnych zmian społecznych. Jak tworzyć warunki dla takiego spotkania, w którym siła współpracy będzie synergią działań i celów?

Czy taką współpracę postrzegamy jako obopólną troskę o rozwój lokalnej społeczności czy jako działania na rzecz wzajemnych (lub partykularnych) korzyści? Jakiego języka powinni używać animatorzy, żeby docierać ze swoją opowieścią do serc i umysłów samorządowców? Jakie rozwiązania się sprawdziły? O tym porozmawiamy w ramach debaty otwarcia III NieKongresu Animatorów Kultury.

prowadzący: Joanna Orlik, Rafał „Koza” Koziński
uczestnicy: Jacek Jaśkowiak – prezydent Poznania, Krzysztof Piątkowski – zastępca prezydentki Łodzi, Robert Krupowicz – burmistrz Goleniowa, Magdalena Sałek – wójtka gminy Jabłonna, Ewa Matecka – zastępczyni prezydentki Ostrowa Wielkopolskiego
podsumowanie: Edwin Bendyk

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants