ZAMEK Culture Centre

III NIEKONGRES ANIMATORÓW KULTURY \ „Samorządowcy \ i animatorzy. Siła współpracy?” \ debata otwarcia


Czy istnieje dialog pomiędzy włodarzami jednostek samorządu terytorialnego i lokalnymi działaczami, społecznikami, animatorami – ludźmi, którzy są oddani pracy na rzecz kultury i z pozytywistycznym zapałem dążą do istotnych zmian społecznych. Jak tworzyć warunki dla takiego spotkania, w którym siła współpracy będzie synergią działań i celów?

Czy taką współpracę postrzegamy jako obopólną troskę o rozwój lokalnej społeczności czy jako działania na rzecz wzajemnych (lub partykularnych) korzyści? Jakiego języka powinni używać animatorzy, żeby docierać ze swoją opowieścią do serc i umysłów samorządowców? Jakie rozwiązania się sprawdziły? O tym porozmawiamy w ramach debaty otwarcia III NieKongresu Animatorów Kultury.

prowadzący: Joanna Orlik, Rafał „Koza” Koziński
uczestnicy: Jacek Jaśkowiak – prezydent Poznania, Krzysztof Piątkowski – zastępca prezydentki Łodzi, Robert Krupowicz – burmistrz Goleniowa, Magdalena Sałek – wójtka gminy Jabłonna, Ewa Matecka – zastępczyni prezydentki Ostrowa Wielkopolskiego
podsumowanie: Edwin Bendyk

Events

Date
Categories
Participants