Centrum Kultury Zamek

63. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI / OKR / eliminacje


Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie ogłosił kolejną  63. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, któremu patronuje Minister Edukacji Narodowej i wspiera finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz medialnie SCENA – (kwartalnik – do kupienia tylko w salonach EMPIK-u) – pismo poświęcone kulturze i edukacji teatralnej.

Konkurs jest wielostopniowy i wieloturniejowy. Uczestniczyć w nim mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli.
W załączeniu przesyłamy: regulamin konkursu, karty uczestnictwa w poszczególnych turniejach oraz afisz informacyjny dotyczący eliminacji poznańskich.

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu – organizator Poznańskich Eliminacji Rejonowych – informuje, że przegląd rejonowy 63. OKR odbędzie się w dniach 6 kwietnia (piątek) i ewentualnie 7 kwietnia (sobota)  2018 r. w CK ZAMEK w Poznaniu ul. św. Marcin 80/82,  61-809 Poznań, w Sali Audiowizualnej – II piętro. Zaś w dniu 8 kwietnia (niedziela) przewidujemy zajęcia warsztatowe.

Zgłoszenia przyjmujemy – w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 23 marca 2018 r. na kartach uczestnictwa (karty uczestnictwa prosimy wypełnić drukowanymi literami) elektronicznie na adres mailowy: okr.poznanski@gmail.com lub listownie  (z dopiskiem: OKR – dla Piotra Dehr) na adres Centrum Kultury ZAMEK ul. św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań); (materiały są również do pobrania ze strony www.tkt.art.pl oraz www.ckzamek.pl).

Przewidujemy następujący program eliminacji:

6 kwietnia (piątek) – przesłuchania turniejów:
g. 10.30 – turniej poezji śpiewanej,   (próby od godziny 9.00);
g. 13 – turniej teatrów jednego aktora,   (próby od godziny 12.00);
g. 15 – turnieje recytatorskie w kategoriach młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych
                   - turniej „wywiedzione ze słowa”,
         (próby turniejów od godziny 14.30);
7 kwietnia (sobota) – od g. 11 ewentualny (w przypadku bardzo dużej liczby uczestników) ciąg dalszy przesłuchań turnieju recytatorskiego i wywodzących ze słowa (próby od g. 10);
8 kwietnia (niedziela) – od g. 11 – rezerwujemy czas na konsultacje i warsztaty dla uczestników oraz opiekunów artystycznych – instruktorów.

Szczegółowy  program  prześlemy  zainteresowanym do  dnia 3 kwietnia 2018r.  na podany w karcie zgłoszenia adres mailowy (za nieczytelne wypełnienie kart przez zgłaszających nie bierzemy odpowiedzialności w przekazie informacji),  po  otrzymaniu  wszystkich  zgłoszeń  i  kart  uczestnictwa. 

Istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z usług Poradni Interpretacji Artystycznej dla uczestników konkursu i opiekunów. Gotowi jesteśmy udzielić konsultacji  wg zapotrzebowania.  Terminy do uzgodnienia. (Prosimy o kontakt telefoniczny).

regulaminafiszkarta zgłoszeniowa Turniej Recytatorski i Turniej Wywodzących ze Słowakarta zgłoszeniowa Turniej Poezji Śpiewanejkarta zgłoszeniowa Turniej Teatrów Jednego Aktora

OKR - werdykt jury


kontakt:

e-mail:  okr.poznanski@gmail.com
telefon:  604-627-403

Komisarz i Sekretarz
Poznańskich Eliminacji Rejonowych
Piotr Dehr 

Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy