ZAMEK Culture Centre

WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ \ dyskusja o edukacji na rzecz różnorodności w Poznaniu

8.02 | g. 16.30 | Sala Kominkowa
Spotkanie jest kontynuacją dyskusji dotyczącej rozwijania i wzmacniania edukacji na rzecz różnorodności z 27 listopada 2017, zrealizowanej metodą OTWARTEJ PRZESTRZENI (Open Space Technology) przez Otwartą Koalicję Wspólny Poznań.

DLACZEGO?
W przestrzeni publicznej narasta fala agresji słownej i fizycznej w różnych sferach życia dzieci, młodzieży i dorosłych. W związku z tym potrzeba konsolidacji działań rozwijających i wzmacniających edukację 
na rzecz różnorodności. 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE W OTWARTEJ PRZESTRZENI. 

KOGO? 
Każdą osobę zainteresowaną rozpoczęciem lub kontynuacją działań edukacyjnych 
na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. Doświadczonych i niedoświadczonych. 
Osoby zainteresowane programami edukacyjnymi, które mają kształtować otwartą i wrażliwą postawę na drugiego człowieka.

JAK? 
OTWARTA PRZESTRZEŃ (Open Space Technology) to sprawdzona metodologia generowania pomysłów i konkretnych planów działań na rzecz zmiany. Wspólnie tworzymy przestrzeń do dyskusji, wymiany doświadczeń, zawierania partnerstw i konkretnego planowania.
Będziemy pracować w grupach roboczych wokół 12 tematów, będących efektem spotkania z 27 listopada. Jesteśmy otwarci 
na to, by rozpocząć dyskusję nad nowymi tematami.

Wstęp wolny. Obowiązują zgłoszenia. 
Liczba miejsc ograniczona. 
Liczy się kolejność zgłoszeń.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj.

ZAPROŚ INNE ZAINTERESOWANE OSOBY!
PRZYJDŹ!
SPOTKAJ SIĘ, ROZMAWIAJ, SŁUCHAJ!

Organizatorzy: 
Otwarta Koalicja Wspólny Poznań 
oraz
CK ZAMEK.


This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants