ZAMEK Culture Centre

MIŁOŚĆ – konkurs na opowiadanie!

W ramach Festiwalu Fabuły 2018 zapraszamy do udziału w konkursie na opowiadanie opisujące MIŁOŚĆ. Bez skrępowania – jakby nikt wcześniej o niej nie pisał. Pytamy zuchwale: czym była, jest i czym może być MIŁOŚĆ? Dobrem ogólnym, towarem luksusowym, limitowanym uczuciem z ograniczoną prędkością transferu danych?

W afekcie – skłonna do wszystkiego. Boska, własna, szybka, kawiarniana. Wyrachowana, suwerenna. Krajowa, etniczna, komfortowa.

Staromodna i zawsze w cenie. Religijna i antysystemowa. Pensjonarska i wystudiowana. MIŁOŚĆ. Jaka jest? Pisana małymi literami i dobrowolna. Oddana i pasożytnicza. Seksualna i oziębła. Nieobliczalna czy może precyzyjna?

Naprawia, szkodzi, buduje. Czaruje, obejmuje, pochłania. Zrywa, licząc na podryw. Pogrywa bez melodii. Taneczna jak słoń w składzie, w którym od dawna nie ma porcelany. Wielodzietna. Wieloletnia. Jak długoterminowy kredyt i chwilówka w jednym.

Celebrytka. Ulubienica słów: zawsze, wciąż, tylko. I jeszcze: ja, ty, oni. Znak zapytania i wykrzyknik. Lajk. Hasztag.

A dla Ciebie – MIŁOŚĆ – czym jest?

Czekamy na opowiadania, które chwycą za serce, zaskoczą i żarliwością, i treścią, i formą. Nie przechodź obojętnie: zdobądź pieniądze i MIŁOŚĆ czytelników, weź udział w konkursie na opowiadanie!Regulamin:

1. Organizatorem Konkursu na opowiadanie MIŁOŚĆ jest Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

2. Uczestnik konkursu nadsyła tekst o objętości do 10 000 znaków (ze spacjami), który nie był dotąd publikowany do dnia 6.04.2018 na adres literatura@ckzamek.pl
 Przyjmujemy prace w plikach .doc, .docx, .rtf, .odt, .txt.

3. Teksty należy podpisać imieniem i nazwiskiem. Prosimy o dołączenie informacji kontaktowych (adres pocztowy, numer telefonu).

4. Nadesłane prace ocenia jury w składzie Filip Modrzejewski (przewodniczący), Magdalena Kicińska, Eliza Szybowicz.

5. Główną nagrodą w konkursie jest 2000 zł. Jury przyznaje także II nagrodę w wysokości 1000 zł oraz III nagrodę (500 zł).

6. Jurorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagród.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Festiwalu Fabuły 26 maja 2018. Zwycięzcy zostaną powiadomieni wcześniej, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

8. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu.

9. W sprawach nieujętych w regulaminie decydują Organizatorzy.
10. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych z przekazaniem na rzecz Centrum Kultury ZAMEK autorskich praw majątkowych (licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację w drukach festiwalowych i na stronach internetowych organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę, uczestniczka/uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłany utwór jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.

11. Zgłoszenie tekstu do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na potrzeby konkursu, w szczególności do podania ich do publicznej wiadomości w przypadku danych laureatów konkursu.

 This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants