ZAMEK Culture Centre

DIAGNOZUJ, PROJEKTUJ, WSPÓŁDZIAŁAJ \ warsztat


Zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Diagnozuj, projektuj, współdziałaj”, które odbędą się w 5 miejscach w Wielkopolsce. Podczas warsztatu chcemy stworzyć przestrzeń do wspólnej pracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli Kultury i Edukacji (na rzecz zmiany społecznej).

„Diagnozuj, projektuj, współdziałaj” to przede wszystkim warsztat z prowadzenia diagnozy lokalnej społeczności, refleksja nad jej potrzebami. To również warsztat budowania partnerstwa miedzy sektorem edukacji i kultury, wymiany doświadczeń, praca na problemie/zmianie.

W czasie warsztatu:

#dowiesz się (lub poszerzysz swoją wiedzę), jak prowadzić diagnozę społeczności lokalnej i jak dotrzeć do potrzeb jej mieszkańców,
#dokonasz refleksji i analizy dotyczącej potrzeb Twojej społeczności (miejsce pracy, zamieszkania),
#poznasz założenia i kryteria konkursu WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE,
#poznasz potencjalnych partnerów do Twojego projektu i przyczynisz się do budowania sieci współpracy,
#wymienisz się doświadczeniami w zakresie działań w edukacji kulturowej,

Czas trwania: 4 godziny

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc - na warsztat „Diagnozuj, projektuj, współdziałaj” obowiązują zapisy. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

HARMONOGRAM:

19.02. g. 16-20 | Wroniecki Ośrodek Kultury

Zapisy: https://goo.gl/forms/G6lMKWbVAKkDPyDh2

Kontakt: Karolina Stróżyńska-Matuszewska, mail: szkutnik2@onet.pl

20.02. g. 16-20 | Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Zapisy: https://goo.gl/forms/E2RqrAOeSCMZCarm2

Kontakt: Ewelina Banaszek, mail: e.banaszek@ckzamek.pl

23.02. g. 16-20 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

Zapisy: https://goo.gl/forms/J3dPbry8eqqtkYEe2

Kontakt: Arleta Włodarczak, mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl

Kolejne miejsca i terminy już wkrótce!

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ:

animatorki i animatorzy /

edukatorki i edukatorzy kulturowi /

instruktorki i instruktorki artystyczni /

nauczyciele, kadra pedagogiczna placówek wychowawczych i oświatowych /

urzędnicy związani z kultura i oświatą /

pracownicy instytucji kultury, klubów, domów kultury, świetlic czy organizacji
pozarządowych /

działający aktywnie „wolni strzelcy”

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants