ZAMEK Culture Centre

DIAGNOZUJ, PROJEKTUJ, WSPÓŁDZIAŁAJ \ warsztat


Zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Diagnozuj, projektuj, współdziałaj”, które odbędą się w 5 miejscach w Wielkopolsce. Podczas warsztatu chcemy stworzyć przestrzeń do wspólnej pracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli Kultury i Edukacji (na rzecz zmiany społecznej).

„Diagnozuj, projektuj, współdziałaj” to przede wszystkim warsztat z prowadzenia diagnozy lokalnej społeczności, refleksja nad jej potrzebami. To również warsztat budowania partnerstwa miedzy sektorem edukacji i kultury, wymiany doświadczeń, praca na problemie/zmianie.

W czasie warsztatu:

#dowiesz się (lub poszerzysz swoją wiedzę), jak prowadzić diagnozę społeczności lokalnej i jak dotrzeć do potrzeb jej mieszkańców,
#dokonasz refleksji i analizy dotyczącej potrzeb Twojej społeczności (miejsce pracy, zamieszkania),
#poznasz założenia i kryteria konkursu WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE,
#poznasz potencjalnych partnerów do Twojego projektu i przyczynisz się do budowania sieci współpracy,
#wymienisz się doświadczeniami w zakresie działań w edukacji kulturowej,

Czas trwania: 4 godziny

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc - na warsztat „Diagnozuj, projektuj, współdziałaj” obowiązują zapisy. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

HARMONOGRAM:

19.02. g. 16-20 | Wroniecki Ośrodek Kultury

Zapisy: https://goo.gl/forms/G6lMKWbVAKkDPyDh2

Kontakt: Karolina Stróżyńska-Matuszewska, mail: szkutnik2@onet.pl

20.02. g. 16-20 | Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Zapisy: https://goo.gl/forms/E2RqrAOeSCMZCarm2

Kontakt: Ewelina Banaszek, mail: e.banaszek@ckzamek.pl

23.02. g. 16-20 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

Zapisy: https://goo.gl/forms/J3dPbry8eqqtkYEe2

Kontakt: Arleta Włodarczak, mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl

Kolejne miejsca i terminy już wkrótce!

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ:

animatorki i animatorzy /

edukatorki i edukatorzy kulturowi /

instruktorki i instruktorki artystyczni /

nauczyciele, kadra pedagogiczna placówek wychowawczych i oświatowych /

urzędnicy związani z kultura i oświatą /

pracownicy instytucji kultury, klubów, domów kultury, świetlic czy organizacji
pozarządowych /

działający aktywnie „wolni strzelcy”

Events

Date
Categories
Participants