ZAMEK Culture Centre

IT'S ALL CONNECTED SOMEHOW \ wykład Inki Schube


It's all connected somehow
wykład Inki Schube

towarzyszący wystawie Saschy Weidnera

Inka Schube
ukończyła studia z zakresu archeologii klasycznej, teorii kultury i historii sztuki na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Od 1987 do 1990 roku pracowała jako niezależna kuratorka i historyczka sztuki, m.in. w Galerie Berliner Junger Künstler w Haus der Jungen Talente w Berlinie (obecnie zwany Podewil). W 1990 roku założyła Galerie in der Brotfabrik w Kunst und Kulturzentrum Brotfabrik Berlin, gdzie realizowała wystawy m.in. z udziałem Borysa Michajłowa, Nan Goldin czy Petera Greenawaya. Od tego czasu jej praca koncentruje się na fotografii i sztuce mediów. W 1997 r. otrzymała stypendium Fundacji Alfrieda Kruppa von Bohlen und Halbach. W latach 1998-2001 była członkiem różnych grup projektowych stowarzyszonych z Neue Gesellschaft für Bildende Kunst w Berlinie.

Od 2001 roku jest dyrektorem działu Fotografii i Sztuki Mediów w Sprengel Museum w Hanowerze. Zrealizowała ponad 95 prezentacji, w tym przeglądy wystaw: „Soziale Kreaturen. Wie Körper Kunst wird“ 2004 (z Patricią Drück); „Photography Calling“, 2011 (z Thomasem Weskim); „Werkstatt für Photographie“, 2016 (z Florianem Ebnerem, Felixem Hoffmannem i Thomasem Weskim) oraz pokazy indywidualne takich artystów jak: Nomeda und Geredimas Urbonas, Thierry Geoffry Colonel, Sophie Calle, Martha Rosler, Helga Paris, Helen Levitt, Bahman Jalali, Roman Bezjak, Lutz Dammbeck, Thomas Ruff, Hans-Peter Feldmann, Heidi Specker, Zoltán Jókay, Hannah Collins, Ana Torfs, Petra Kaltenmorgen, Wenzel Storch, Sascha Weidner und Jochen Lempert. Ponadto Inka Schube publikuje w wydawnictwach i czasopismach wystawienniczych oraz prowadzi działalność edukacyjną, mieszka w Hanowerze i Berlinie.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants