ZAMEK Culture Centre

SERYJNI POECI #51 \ SPOTKANIE ZE SZCZEPANEM KOPYTEM i ARTUREM SZLOSARKIEM


Prowadzenie: Piotr Śliwiński


Promocja zbiorów „Wypisy dla klas pracujących” Szczepana Kopyta oraz „Późne echo” Artura Szlosarka.

Szczepan Kopyt (ur. 1983) – poeta, muzyk. Ostatnio wydał książkę „z a b i c” (2016) oraz album duetu Kopyt / Kowalski „koniec” (2017). Mieszka w Polsce.
Wypisy dla klas pracujących to wybór wierszy Szczepana Kopyta pochodzących ze wszystkich wydanych przez niego dotychczas tomów. Wyboru dokonał Paweł Kaczmarski.
„Gdyby chcieć możliwie zwięźle i obrazowo przedstawić stosunek autora kiru do „polityczności wiersza”, można by zapewne powiedzieć tak: zaangażowanie „jest” w wierszu nie dlatego, że się je tam włożyło, tylko dlatego, że się go nie wyjmowało. To, co w wierszu polityczne, zarówno implicytnie, jak i eksplicytnie – wezwania, protesty, deklaracje, komentarze – znalazło się tam dlatego, że stanowi część konkretnego życia, codziennego, podmiotowego doświadczenia, na równi z każdą inną jego częścią. Duchowe uniesienia, kontakt z naturą czy lingwistyczne zabawy nie są w niczym bardziej poetyckie niż doniesienia z oblężonego Kobane. Erotyk nie jest bardziej „literacką” formą niż manifest". (Paweł Kaczmarski)

Artur Szlosarek (ur. 1968 w Krakowie) – autor książek poetyckich: „Wiersze napisane” (1991), „Wiersze różne” (1993), „Popiół i miód” (1996), „Camera obscura” (1998), „List do ściany” (2000), „Wiersze powtórzone” (2002), „Pod obcym niebem” (2005), „Święto szparagów” (2010), „Ołówek rzeźnika” (2012). Tłumacz „Aforyzmów z Zürau” Franza Kafki (2007), a także wierszy Paula Celana, notatek Waltera Benjamina oraz aforyzmów G. Ch. Lichtenberga. Wyróżniony Nagrodą Fundacji im. Kościelskich (1993). Nominowany do Nagrody Nike (1997). Laureat Nagrody Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych: Książka Jesieni (2005). Mieszka w Berlinie.

„Późne echo”
to wybór wierszy Artura Szlosarka dokonany przez Pawła Mackiewicza.

„Podawane życzliwej uwadze czytelnika „Późne echo” nazwałbym mimo wszystko autorskim wyborem wierszy Artura Szlosarka. Wbrew zasadzie, czy też po prostu zwyczajowi serii wydawniczej, w której niniejszy tom się ukazuje, został on skomponowany przez autora wierszy, przy stosunkowo skromnym współdziałaniu krytyka. Współpraca ta polegała na zaproponowaniu tytułu książki oraz dokonaniu przez tego drugiego wstępnej selekcji utworów poetyckich, które następnie zostały uzupełnione licznymi innymi, dobranymi przez poetę. Układ książki, uwzględniający kompozycję każdego z tomów poezji, jakie dotąd wydał Artur Szlosarek, jest dziełem kompromisu pomiędzy potrzebą oryginalności a respektem dla chronologii druku i postulatem reprezentatywności. Wybrane wiersze z rozmysłem ułożono zgodnie z ich następstwem w kolejnych książkach lirycznych". (Paweł Mackiewicz)


Seryjni Poeci to cykl spotkań promujący książki ukazujące się w ramach Wielkopolskiej Biblioteki Poezji oraz Biblioteki Poezji Współczesnej.
Organizatorzy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury oraz CK „Zamek”.

----------------------------------------

Grafika przedstawia pionowy, czarny napis Seryjni Poeci na białym tle. Litera o zastąpiona jest czerwonym kołem z wpisaną w środek cyfrą 3.

  

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants