ZAMEK Culture Centre

Edukacja w działaniu! Forum Centrum Praktyk Edukacyjnych


Zapraszamy na spotkanie podsumowujące dwuletnią działalność Centrum Praktyk Edukacyjnych w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura” Narodowego Centrum Kultury.

Zespół Centrum Praktyk Edukacyjnych
od czterech lat zajmuje się diagnozą stanu edukacji kulturowej w powiecie poznańskim, a od dwóch lat w całym województwie wielkopolskim, oferując warsztaty, szkolenia oraz działania integracyjne kierowane
do nauczycieli i animatorów kultury.

Jednym z flagowych działań CPE jest konkurs „Współdziałanie w kulturze”, którego beneficjenci (nauczyciele wspólnie z animatorami kultury) tworzą projekty edukacyjne przeznaczone dla różnych grup wiekowych.

Udział w Forum jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja. Liczba miejsc ograniczona.
Szczegółowy program oraz formularze rejestracyjne znajdziecie na naszej stronie: http://cpe.poznan.pl/event/forum-cpe/


Program Forum:

Część prezentacyjna:
10.30-12 Scena Nowa
prowadzenie: dr Marta Kosińska
Badania w działaniu – prezentacja diagnozy stanu edukacji kulturowej w Wielkopolsce
12:15-14.30 Scena Nowa
prowadzenie: Jakub Walczyk
Współdziałanie w kulturze –
Prezentacje zwycięskich przedsięwzięć

Część warsztatowa:
15-18 Sala PG 104 / Sala Audiowizualna
prowadzenie: Agnieszka Wojciechowska-Sej, Maja Pawlikowska (Muzeum Sztuki w Łodzi)
“Dziel ciało/dziel dzieło” – warsztat wokół wystawy Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst

Events

Date
Categories
Participants