ZAMEK Culture Centre

Edukacja w działaniu! Forum Centrum Praktyk Edukacyjnych


Zapraszamy na spotkanie podsumowujące dwuletnią działalność Centrum Praktyk Edukacyjnych w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura” Narodowego Centrum Kultury.

Zespół Centrum Praktyk Edukacyjnych
od czterech lat zajmuje się diagnozą stanu edukacji kulturowej w powiecie poznańskim, a od dwóch lat w całym województwie wielkopolskim, oferując warsztaty, szkolenia oraz działania integracyjne kierowane
do nauczycieli i animatorów kultury.

Jednym z flagowych działań CPE jest konkurs „Współdziałanie w kulturze”, którego beneficjenci (nauczyciele wspólnie z animatorami kultury) tworzą projekty edukacyjne przeznaczone dla różnych grup wiekowych.

Udział w Forum jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja. Liczba miejsc ograniczona.
Szczegółowy program oraz formularze rejestracyjne znajdziecie na naszej stronie: http://cpe.poznan.pl/event/forum-cpe/


Program Forum:

Część prezentacyjna:
10.30-12 Scena Nowa
prowadzenie: dr Marta Kosińska
Badania w działaniu – prezentacja diagnozy stanu edukacji kulturowej w Wielkopolsce
12:15-14.30 Scena Nowa
prowadzenie: Jakub Walczyk
Współdziałanie w kulturze –
Prezentacje zwycięskich przedsięwzięć

Część warsztatowa:
15-18 Sala PG 104 / Sala Audiowizualna
prowadzenie: Agnieszka Wojciechowska-Sej, Maja Pawlikowska (Muzeum Sztuki w Łodzi)
“Dziel ciało/dziel dzieło” – warsztat wokół wystawy Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants