ZAMEK Culture Centre

ANDRZEJ KOŁODZIEJCZYK \ Rzeźba, malarstwo - wernisaż wystawy


Autor uprawia rzeźbę, malarstwo i fotografię. Obecne rzeźby obejmują twórczość o tematyce fantastycznej. Swe treści marzeń sennych wyraża autor za pomocą symboli. W ten sposób przedstawia w swoich rzeźbach człowieka i jego zachowanie w społeczeństwie ,odzwierciedla odczucia dnia codziennego artysty. Pokazując swoje rzeźby artysta stara się skłonić ludzi do zadumy nad własnym życiem, nad sytuacjami i zdarzeniami dnia codziennego.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants