ZAMEK Culture Centre

EDUKACJA KULTURALNA. TECHNOLOGIE CYFROWE W DZIAŁANIU

Serdecznie zapraszamy na spotkanie warsztatowe „Edukacja kulturalna. Technologie cyfrowe w działaniu”!


Wydarzenie organizowane we współpracy z Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu jest częścią cyklu KulturLab realizowanego przy serwisie „Edukator Medialny” w ramach projektu „KulturLab – nowe technologie w edukacji kulturalnej. Innowacje, narzędzia, metody” (stypendium MKiDN z zakresu animacji i edukacji kulturalnej).EDUKACJA KULTURALNA. TECHNOLOGIE CYFROWE W DZIAŁANIU


Spotkanie będzie miało formułę seminaryjno-warsztatową. Krótka część wykładowa będzie wstępem do dyskusji i wspólnej pracy. Podczas spotkania spróbujemy zebrać wątki interesujące dla osób prowadzących różnorodne działania edukacyjne z wykorzystaniem mediów cyfrowych. Jakie kompetencje potrzebne są podczas pracy edukacyjnej z nowymi mediami? W jaki sposób rozwijać wiedzę i umiejętności trenerek i trenerów, animatorek i animatorów, nauczycielek i nauczycieli oraz uczestniczek i uczestników realizowanych projektów, szkoleń w zakresie edukacji kulturalnej, obywatelskiej, medialnej i cyfrowej? Jakich potrzeba narzędzi, żeby (współ)praca była efektywna? Będziemy odpowiadać na pytania w odwołaniu do charakterystyki dwóch ekranowych pokoleń – pokolenia Z i pokolenia Alfa, kształtujących się w oparciu o codzienne wykorzystywanie cyfrowych interfejsów.


Prosimy o przyniesienie własnego komputera.


CZAS TRWANIA: 3 h


Prowadzenie: GRZEGORZ D. STUNŻA wykładowca, badacz, trener i autor materiałów edukacyjnych. Adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Komitetu Głównego Olimpiady Cyfrowej i ekspert finansowanego przez MEN projektu „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”. W ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017) prowadzi przy blogu Edukator Medialny projekt „ KulturLab – nowe technologie w edukacji kulturalnej. Innowacje, narzędzia, metody” (kontynuacja projektu stypendialnego MKiDN z 2013). Pracował m.in. przy projektach badawczych z cyklu „Dzieci sieci” (2012,2013), koordynował projekt badawczy polskich blogów kulturalnych (2015). Współpracuje z Instytutem Kultury Miejskiej i Medialabem Gdańsk oraz Fundacją Nowoczesna Polska.


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na spotkanie obowiązują zapisy: zgloszenia@cpe.poznan.pl


O uczestnictwie decyduje termin przesłania formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej CPE lub tutaj


This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants