ZAMEK Culture Centre

GENERATOR MALTY – warsztaty <br/> MIGRACJE DO WIKIPEDII

Zapraszamy na cykl warsztatów skierowanych do edukatorów, nauczycielek, wykładowców i aktywistek! Korzystając z różnych narzędzi i perspektyw zawodowych będziemy pracować wokół tematu inności, migracji i uchodźstwa. Cykl powstał dzięki współpracy z podmiotami, organizacjami pozarządowymi, inicjatywami nieformalnymi; w rolę prowadzących wcielą się eksperci i ekspertki od lat działający/e na gruncie sztuki, performansu, nowych mediów i dziennikarstwa.

Każdy warsztat stanowi osobne wydarzenie.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatu otrzymają certyfikat poświadczający uzyskane umiejętności.

Warsztaty organizowane w ramach Malta Festiwal – Generator Malta we współpracy z Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Na warsztaty obowiązują zapisy: zapisy@malta-festival.pl

 

g. 18-20 (część 1)

MIGRACJE DO WIKIPEDII / Wikimedia Polska
prowadzenie: Natalia Szafran-Kozakowska
http://bit.ly/MigracjeDoWikipedii

Wyjdź z roli biernego czytelnika - włącz się w tworzenie największego projektu edukacyjnego na świecie.

Pokażemy jak Wikipedia wykorzystuje źródła, żeby walczyć z fake news i postprawdą; jak korzystać z Wikipedii jako narzędzia edukacyjnego (w szkole, na uczelni, w organizacji). Rozbudujemy umiejętności krytycznego myślenia i współpracy, oceny hierarchii źródeł i umiejętności cyfrowe. Dodatkowo garść wiedzy o prawach autorskich i wolnych licencjach.


Szczegółowe informacje dostępne tutaj oraz na stronie festiwalu: malta-festival.pL; www.cpe.poznan.plIdea: Ola Juchacz

 

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants