ZAMEK Culture Centre

GENERATOR MALTY – warsztaty <br/> MIGRACJE DO WIKIPEDII

Zapraszamy na cykl warsztatów skierowanych do edukatorów, nauczycielek, wykładowców i aktywistek! Korzystając z różnych narzędzi i perspektyw zawodowych będziemy pracować wokół tematu inności, migracji i uchodźstwa. Cykl powstał dzięki współpracy z podmiotami, organizacjami pozarządowymi, inicjatywami nieformalnymi; w rolę prowadzących wcielą się eksperci i ekspertki od lat działający/e na gruncie sztuki, performansu, nowych mediów i dziennikarstwa.

Każdy warsztat stanowi osobne wydarzenie.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatu otrzymają certyfikat poświadczający uzyskane umiejętności.

Warsztaty organizowane w ramach Malta Festiwal – Generator Malta we współpracy z Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Na warsztaty obowiązują zapisy: zapisy@malta-festival.pl

 

g. 18-20 (część 1)

MIGRACJE DO WIKIPEDII / Wikimedia Polska
prowadzenie: Natalia Szafran-Kozakowska
http://bit.ly/MigracjeDoWikipedii

Wyjdź z roli biernego czytelnika - włącz się w tworzenie największego projektu edukacyjnego na świecie.

Pokażemy jak Wikipedia wykorzystuje źródła, żeby walczyć z fake news i postprawdą; jak korzystać z Wikipedii jako narzędzia edukacyjnego (w szkole, na uczelni, w organizacji). Rozbudujemy umiejętności krytycznego myślenia i współpracy, oceny hierarchii źródeł i umiejętności cyfrowe. Dodatkowo garść wiedzy o prawach autorskich i wolnych licencjach.


Szczegółowe informacje dostępne tutaj oraz na stronie festiwalu: malta-festival.pL; www.cpe.poznan.plIdea: Ola Juchacz

 

Events

Date
Categories
Participants