ZAMEK Culture Centre

GENERATOR MALTA – warsztaty <br/> PRAWAMI W MUR. ZDRADZONE OBIETNICE PEWNEJ DEKLARACJI

Zapraszamy na cykl warsztatów skierowanych do edukatorów, nauczycielek, wykładowców i aktywistek! Korzystając z różnych narzędzi i perspektyw zawodowych będziemy pracować wokół tematu inności, migracji i uchodźstwa. Cykl powstał dzięki współpracy z podmiotami, organizacjami pozarządowymi, inicjatywami nieformalnymi; w rolę prowadzących wcielą się eksperci i ekspertki od lat działający/e na gruncie sztuki, performansu, nowych mediów i dziennikarstwa.


Każdy warsztat stanowi osobne wydarzenie.
Uczestnicy i uczestniczki warsztatu otrzymają certyfikat poświadczający uzyskane umiejętności.


Warsztaty organizowane w ramach Malta Festiwal – Generator Malta we współpracy z Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Na warsztaty obowiązują zapisy: zapisy@malta-festival.pl

g. 15-18
PRAWAMI W MUR. ZDRADZONE OBIETNICE PEWNEJ DEKLARACJI
/ Le Monde Diplomatique - edycja polska, Palestyna24.pl
prowadzenie: Kasia Ober, Przemysław Wielgosz
http://bit.ly/PrawamiWMur


Czy prawa człowieka gwarantują równość, wolność i sprawiedliwość? W ostatnich dekadach wiele z zapisów Deklaracji zostało podważonych lub zakwestionowanych. Chcemy przypomnieć, że prawa człowieka stanowią efekt walki słabszych przeciw silnym, ale mogą być także czynnikiem wykluczenia i nierówności, przywilejów jednych i wywłaszczenia innych.
Na warsztaty składają się wprowadzenie teoretyczne oraz dyskusja.Szczegółowe informacje dostępne tutaj oraz na stronie festiwalu: malta-festival.pl; www.cpe.poznan.pl
Idea: Ola Juchacz


This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants