ZAMEK Culture Centre

GENERATOR MALTA – warsztaty <br/> PRZEKRACZAJĄC GRANICĘ

Zapraszamy na cykl warsztatów skierowanych do edukatorów, nauczycielek, wykładowców i aktywistek! Korzystając z różnych narzędzi i perspektyw zawodowych będziemy pracować wokół tematu inności, migracji i uchodźstwa. Cykl powstał dzięki współpracy z podmiotami, organizacjami pozarządowymi, inicjatywami nieformalnymi; w rolę prowadzących wcielą się eksperci i ekspertki od lat działający/e na gruncie sztuki, performansu, nowych mediów i dziennikarstwa.


Każdy warsztat stanowi osobne wydarzenie.
Uczestnicy i uczestniczki warsztatu otrzymają certyfikat poświadczający uzyskane umiejętności.
Warsztaty organizowane w ramach Malta Festiwal – Generator Malta we współpracy z Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Na warsztaty obowiązują zapisy: zapisy@malta-festival.pl


g. 15-18
PRZEKRACZAJĄC GRANICĘ
/ Fundacja Ocalenie
prowadzenie: Kalina Czwarnóg, Piotr Bystrianin
http://bit.ly/PrzekraczającGranice


Gra symulacyjna, która pomaga zrozumieć sytuację uchodźców i uchodźczyń. Dzięki przebytemu doświadczeniu i dokładnemu jego omówieniu, łatwiej będzie odnieść się do rozpowszechnianych na temat uchodźców mitów i lepiej zrozumieć ich sytuację. Korzystając z narzędzi warsztatowych postaramy się zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się na granicach Twierdzy Europa.


Szczegółowe informacje dostępne tutaj oraz na stronie festiwalu: malta-festival.pl; www.cpe.poznan.pl
Idea: Ola Juchacz


This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants